Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante

Update: 07.08.2017

Rezultate Finale: Muzeograf, gr. prof. debutant – Sectia Stiintele Naturii

Nr. crt. Nume si prenume candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Rezultat concurs
1 Pirnea Roxana Mihaela 91 94,66 92,83 Admis
2 Popa Stefan 89 95,33 92,16 Admis

Descarca rezultatele (fisier .JPG)Rezultate: Muzeograf, gr. prof. debutant – Biroul Relatii cu Publicul si Organizare Expozitii

Nr. crt. Nume si prenume candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Rezultat concurs
1 Ahmed Corina-Vasilica 72,50 77,33 74,91 Respins
2 Guillin Natalia-Luminita 42,66 0 0 Respins
3 Marcu Dorina 70,66 52,66 61,66 Respins
4 Patrau Celicia 90,16 81,33 85,74 Admis
5 Sabu Stefan Nicolae 44,66 0 0 Respins
6 Saminta Monica-Adina 0 0 0 Respins

Descarca rezultatele (fisier .JPG)Rezultate: Muzeograf, gr. prof. I – Biroul Relatii cu Publicul si Organizare Expozitii

Nr. crt. Nume si prenume candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Rezultat concurs
1 Cristea Stefania-Cornelia 56,16 53,66 54,91 Respins
2 Kohn Oana Ilana Florina 79,66 67,33 73,49 Admis

Descarca rezultatele (fisier .JPG)Rezultate: Muzeograf, gr. prof. II – Biroul Tehnic si Administrativ

Nr. crt. Nume si prenume candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Rezultat concurs
1 Bagi Valentin-Gheorghe 0 0 0 Respins
2 Barbucenescu Gabriel 30 0 0 Respins
3 Filip Bogdan 0 0 0 Respins
4 Marchis Ioan 35 0 0 Respins
5 Milanovici Iulia 90 100 95 Admis

Descarca rezultatele (fisier .JPG)


Update: 01.08.2017

Rezultate: Muzeograf, gr. prof. debutant – Sectia Stiintele Naturii

Nr. crt. Nume si prenume candidat Punctaj obtinut Rezultat proba scrisa
1 Pirnea Roxana Mihaela 91 Admis
2 Popa Stefan 89 Admis

Descarca rezultatele (fisier .JPG)Rezultate: Muzeograf, gr. prof. debutant – Biroul Relatii cu Publicul si Organizare Expozitii

Nr. crt. Nume si prenume candidat Punctaj obtinut Rezultat proba scrisa
1 Ahmed Corina-Vasilica 72,50 Admis
2 Guillin Natalia-Luminita 42,66 Respins
3 Marcu Dorina 70,66 Admis
4 Patrau Celicia 90,16 Admis
5 Sabu Stefan Nicolae 44,66 Respins
6 Saminta Monica-Adina N/A Respins

Descarca rezultatele (fisier .JPG)Rezultate: Muzeograf, gr. prof. I – Biroul Relatii cu Publicul si Organizare Expozitii

Nr. crt. Nume si prenume candidat Punctaj obtinut Rezultat proba scrisa
1 Cristea Stefania-Cornelia 56,16 Admis
2 Kohn Oana Ilana Florina 79,66 Admis

Descarca rezultatele (fisier .JPG)


Rezultate: Muzeograf, gr. prof. II – Biroul Tehnic si Administrativ

Nr. crt. Nume si prenume candidat Punctaj obtinut Rezultat proba scrisa
1 Bagi Valentin-Gheorghe N/A Respins
2 Barbucenescu Gabriel 30 Respins
3 Filip Bogdan N/A Respins
4 Marchis Ioan 35 Respins
5 Milanovici Iulia 90 Admis

Descarca rezultatele (fisier .JPG)


Update: 24.07.2017

Rezultate: Muzeograf, gr. prof. debutant – Sectia Stiintele Naturii

Nr. crt. Nume si prenume candidat Rezultatul selectiei dosarelor Observatii
1 Pirnea Roxana Mihaela Admis N/A
2 Popa Stefan Admis N/A

Descarca rezultatele (fisier .JPG)Rezultate: Muzeograf, gr. prof. debutant – Biroul Relatii cu Publicul si Organizare Expozitii

Nr. crt. Nume si prenume candidat Rezultatul selectiei dosarelor Observatii
1 Ahmed Corina-Vasilica Admis N/A
2 Guillin Natalia-Luminita Admis N/A
3 Marcu Dorina Admis N/A
4 Patrau Celicia Admis N/A
5 Sabu Stefan Nicolae Admis N/A
6 Saminta Monica-Adina Admis N/A

Descarca rezultatele (fisier .JPG)Rezultate: Muzeograf, gr. prof. I – Biroul Relatii cu Publicul si Organizare Expozitii

Nr. crt. Nume si prenume candidat Rezultatul selectiei dosarelor Observatii
1 Cristea Stefania-Cornelia Admis N/A
2 Kohn Oana Ilana Florina Admis N/A

Descarca rezultatele (fisier .JPG)


Rezultate: Muzeograf, gr. prof. II – Biroul Tehnic si Administrativ

Nr. crt. Nume si prenume candidat Rezultatul selectiei dosarelor Observatii
1 Bagi Valentin-Gheorghe Admis N/A
2 Barbucenescu Gabriel Admis N/A
3 Filip Bogdan Admis N/A
4 Marchis Ioan Admis N/A
5 Milanovici Iulia Admis N/A

Descarca rezultatele (fisier .JPG)


Rezultate: Muzeograf, gr. prof. IA – Biroul Tehnic si Administrativ

Nr. crt. Nume si prenume candidat Rezultatul selectiei dosarelor Observatii
1 Cosobea Cornel Respins Nu indeplineste conditiile de studii

Descarca rezultatele (fisier .JPG)Articol original: 06.07.2017

Descarca anunt (fisier .PDF)

Nr. 2746_/ 06.07.2017

                                              ANUNŢ  

Muzeul Naţional al Banatului, în perioada 31.07.201704.08.2017, organizează concurs pentru ocuparea pe periodă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

– 1 post – inginer (constructor), gr.prof.IA – studii superioare – Birou Tehnic şi Administrativ;

– 1 post – inspector de specialitate (Administrator patrimoniu), gr.prof.II – studii superioare – Birou Tehnic şi Administrativ;

– 1 post – inspector de specialitate, gr.prof.I – studii superioare – Birou Relaţii cu Publicul şi Organizare Expoziţii;

– 1 post – inspector de specialitate, gr.prof.Debutant(Secretariat) – studii superioare – Birou Relaţii cu Publicul şi Organizare Expoziţii;

– 2 posturi muzeograf, gr.prof. debutant – studii superioare – Secţia Ştiinţele Naturii.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

A.Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulament – cadru) la H.G. nr.286/2011 modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014 :

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sanătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestează pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat/condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incopatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

B.Condiţii specifice:

– pentru inginer, gr.prof.IA – Birou Tehnic şi Administrativ:

– studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul inginerie civilă – specializarea – construcţii civile, industriale şi agricole;

– vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;

– cunoştinţe de baza de operare calculator;

– pentru insp.de specialitate, gr.prof.II (Administrator patrimoniu) – Birou Tehnic şi Administrativ:

studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul : tehnic sau economic;

vechime în specialitatea studiilor: minim 1an;

cunoştinţe operare PC;

 

– pentru insp.de specialitate, gr.prof.I – Birou Relaţii cu Publicul şi Organizare Expoziţii:

studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile : Istorie, Comunicare-Relaţii Publice, Marketing, Filologie, Sociologie, Jurnalism, Artă, Pedagogie;

vechime în specialitatea studiilor: minim 4 ani;

cunoştinţe operare PC;

cunoaşterea unei limbi străine – engleză nivel mediu;

 

– pentru insp.de specialitate, gr.prof.Deb.(Secretariat) – Birou Relaţii cu Publicul şi Organizare Expoziţii:

studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile : Istorie, Comunicare-Relaţii Publice, Filologie, Sociologie, Jurnalism, Artă, Pedagogie;

vechime în specialitatea studiilor minim:nu este cazul;

cunoştinţe operare PC;

cunoaşterea unei limbi străine – engleză nivel mediu;

 

– pentru muzeograf, gr.prof.Deb. – Secţia Ştiinţele Naturii:

– studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: biologie, geologie;

– vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul ;

– cunoştinţe operare PC;

cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel mediu.

C)Condiţii de desfăşurare a concursului:

 1. a) Concursul se organizează la Bastionul Thereza, str.Martin Luther, nr.4 şi va avea loc astfel:

Selecţia dosarelor de concurs în data de  21.07.2017.Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Proba scrisă în data de 31.07.2017, ora 10,00(inginer); ora 10,30(insp. de specialitate-Administrator patrimoniu), ora 11,00(insp.de specialitate – Relaţii cu Publicul şi Organizare Expoziţii),  şi 12,00(muzeografi). Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

Interviul în data de 04.08.2017, ora 10,00(inginer); ora 10,30(insp.de specialitate-Administrator patrimoniu), ora 11,00(insp.de specialitate – Relaţii cu Publicul şi Organizare Expoziţii),  şi 12,00(muzeografi). Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 1. b) Dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de 07.2017, ora 14,00 la secretarul comisiei de concurs (Compartimentul Financiar Contabilitate şi Resurse Umane, Muzeul Naţional al Banatului, Bastionul Therezia, str.Martin Luther, nr.4).

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată managerului muzeului;
 2. b) copia actului de identitate sau orce alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incopatibil cu funcţia pentru care candidează; (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. f) adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretatul comisiei de concurs.

                                                   BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de inginer (constructor), gr.prof. IA din cadrul Biroului Tehnic şi Administrativ

1.Legea 477/2004, Codul de conduită al personalului contractual din autorităţiile şi instituţiile publice;

2.Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu  modificările şi completările ulterioare;

3.Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Hotărârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 2. Legea nr.307/2006, Legea privind apărarea împotriva incendiilor. cu modificarile şi completarile ulterioare;

6.O.M.A.I. nr.129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă;

7.H.G.R. nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării sau autorizării privind securitatea la incendiu;

8.Legea 182/2000 Legea privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.          

                                                  BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de inspector de specialitate (Administrator patrimoniu), gr.prof. II din cadrul Biroului Tehnic şi Administrativ

1.Legea 477/2004, Codul de conduită al personalului contractual din autorităţiile şi instituţiile publice;

2.Legea 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţiilor sau instituţiilor publice cu modificarile şi completările ulterioare;

3.H.G.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

4.O.M.F.P. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

5.O.M.F.P. 3512/2008 privind Documentele financiar contabile cu modificarile si completarile ulterioare;

6.Legea 319/2016 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

7.H.G.1425/2006 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legi 319/2016;

8.Legea 182/2000 Legea privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.            

                                                 BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de inspector de specialitate, gr.prof. I din cadrul Biroului Relaţii cu Publicul şi Organizare Expoziţii

1.Legea nr.311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţiile şi instituţiile publice;

5.H.G. 123/202 – norme metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

6.O.G. 27/2002, actualizată 2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor Constituţia României, revizuită;

7.Emilian Manciur, Ambasador, Protocal instituţional, ed. Comunicare.ro, 2008;

8.Constituţia României, revizuită;

                 BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de inspector de specialitate(Secretariat), gr.prof. Deb. din cadrul Biroului Relaţii cu Publicul şi Organizare Expoziţii

1.Legea nr.311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţiile şi instituţiile publice;

4.Legea nr.16/1996 legea arhivelor naţionale cu modificările şi completăriile ulterioare;

 1. Adina Berciu-Drăghicescu, Manual de secretariat şi asistenţă managerială, Editura Universităţii Bucureşti, 2003; Capitolul II (Tehnici de secretariat), cap.III(Funcţiile secretarului modern), cap.IV (Organizarea şi prelucrarea arhivei contemporane), cap.VIII(Elemente de protocal);

                                        BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacant, de muzeograf, gr.prof. Debutant din cadrul Secţiei Ştinţele Naturii

1.Legea nr.311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordin nr.2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;

4.Hotărârea de guvern nr.886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;

5.Normele de reevaluare pentru colecţiile de ştiinţele naturii aprobate de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor  în şedinţa din 13 februarie 2004;

6.Florescu Radu (1998).Bazele muzeologiei, Min.Culturii, Centrul de pregătire şi formare a personalului din instituţii de cultură, Bucureşti;

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down