Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Termeni şi Condiţii

CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI
Muzeul Naţional al Banatului şi-a deschis site-urile www.muzeulnationalalbanatului.ro şi www.mnab.ro pentru a-şi informa personal toţi vizitatorii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu Muzeul Naţional al Banatului, cu toţi angajaţii sau numai cu unii dintre aceştia.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Conţinutului, Imaginilor, Desenelor şi Modelelor Arhitecturale

Muzeul Naţional al Banatului este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Muzeul Naţional al Banatului sau a unor terţi care au autorizat Muzeul Naţional al Banatului să le utilizeze.

Modelele arhitecturale prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la protecţia desenelor şi modelelor arhitecturale.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor arhitecturale al Castelului Huniade care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi imagini care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la Muzeul Naţional al Banatului, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

INFORMAŢII DESPRE SERVICII
Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de servicii ale Muzeului Naţional al Banatului.

Muzeul Naţional al Banatului îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile programului de vizitare, la spaţiile vizitabile şi la tarifele percepute, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea Muzeul Naţional al Banatului sau a angajaţilor săi.

Secţia de relaţii publice a Muzeului Naţional al Banatului este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, precum şi la cele mai recente evoluţii ale programului de vizitare.

SERVICII
Serviciile prezentate pe acest site sunt propuse pentru vizitatorii Muzeului Naţional al Banatului. Preţurile indicate sunt preţuri fixe, care nu se pot negocia, ele fiind stabilite de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

HYPERLINK-URI
Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.muzeulnationalalbanatului.ro necesită o autorizaţie prealabilă în scris de la Muzeul Naţional al Banatului. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi responsabilul site-ului www.muzeulnationalalbanatului.ro la adresa de e-mail office@muzeulnationalalbanatului.ro.

Muzeul Naţional al Banatului nu poate fi, în nici un caz, făcut responsabil pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.muzeulnationalalbanatului.ro şi nu este responsabil, în nici un fel, de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII
Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Muzeul Naţional al Banatului, afiliaţii săi, angajaţii săi, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Informaţiile asupra serviciilor, caracteristicilor şi tarifelor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a serviciilor oferite de Muzeul Naţional al Banatului, de afiliaţii săi ori de angajaţii săi. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.

DREPT APLICABIL
Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

ACTUALIZAREA CONDIŢIILOR GENERALE
Muzeul Naţional al Banatului îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down