Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Secția de Istorie

Colecţia Istorie se numără printre cele mai importante colecţii ale Muzeului Banatului, începuturile sale fiind strâns legate de înfiinţarea Societăţii de Istorie şi Arheologie din Timişoara, în anii ‘70 ai sec. al XIX-lea. Cele mai valoroase piese ale colecţiei au fost înregistrate în perioada 1872-1918, însă achiziţiile şi mai ales donaţiile au continuat în anii interbelici, pentru ca la sfârşitul anilor ‘50 ai sec. XX întregul patrimoniu al instituţiei să fie reinventariat, piesele de profil istoric fiind comasate cu piesele arheologice.

În cursul anului 2006, în urma reorganizării administrative a Muzeului Banatului, patrimoniul comun al fostei Secţii de Istorie a fost împărţit în două mari colecţii, Istorie şi Arheologie, prima cuprinzând în clipa separării un fond documentar şi muzeistic de peste 25.000 de obiecte. În cursul aceluiaşi an, colecţia Istorie s-a îmbogăţit cu numeroase clişee pe sticlă, obiectele fiind transferate de la Secţia de Etnografie a Muzeului Banatului, constituindu-se astfel o nouă subcolecţie în cadrul inventarului.

În prezent, colecţia Istorie din cadrul muzeului timişorean numără aproape 30.000 de obiecte de patrimoniu, care reflectă evoluţia politico-administrativă şi socio-economică a oraşului Timişoara şi a Banatului în decursul ultimelor secole. Piesele cuprinse în colecţia Istorie sunt defalcate pe multiple subcolecţii: Armament; Documente istorice; Carte veche; Steaguri şi drapele; Matrice sigilare; Fotografii şi ilustrate; Stampe şi litografii; Pictură; Clişee pe sticlă; Artă decorativă; Hărţi şi planuri; Afişe etc. Dintre acestea, cele mai valoroase pot fi considerate subcolecţiile de Armament, Steaguri şi drapele, Carte veche şi Documente istorice.

Două subcolecţii merită amintite în mod deosebit: este vorba de cea cartografică, cu peste 1.400 de hărţi şi planuri ale oraşului Timişoara şi ale localităţilor bănăţene şi subcolecţia de afişe, poate cea mai mare colecţie de acest fel din ţară.

Subcolecţia de artă decorativă, deşi mai redusă numeric, cuprinde obiecte din sec. XVIIl-XIX, provenite îndeosebi din Banat. Prin diversitatea lor stilistică, piesele reflectă gusturile şi orizontul cultural local, având o mare valoare documentară.

Subcolecţia de gravuri reprezintă o importantă mărturie iconografică a Timişoarei sec. XVI-XIX. Regăsim aici: gravurile reprezentând luptele de la Zenta (din anul 1673) şi Petrovaradin (din anul 1716), cu referire la războaiele antiotomane, care au marcat sfârşitul sec. al XVII-lea – începutul sec. al XVIII-lea; albumul dedicat cursului Dunării cu desenele lui Ludwig Erminy, realizat de litografii Ernest Kunike şi F. Wolf, editat la Viena în anul 1826, dar şi peisajele – denumite „Drumul pe Dunăre” – realizate după desenele lui Jacob Alt şi Ludwig Erminy.

Printre piesele de patrimoniu mai importante ale colecţiei Istorie amintim: vechiul registru al locuitorilor Timişoarei „Catastrum Civium” (primul volum al lucrării, care cuprinde perioada de timp 1717-1832); Diploma imperială de ridicare a Timişoarei la rangul de Oraş Cezaro-Crăiesc (acordată în anul 1781 de către împăratul austriac Iosif al II-lea); diplome de confirmare a statutelor breslelor timişorene (din prima jumătate a sec. al XIX-lea); spade medievale din sec. X-XIV; sabia generalului austriac Johann von Hiller, comandant austriac, care a luptat împotriva lui Napoleon I; peruca şi fesul generalului Bem József, comandantul armatelor revoluţionare maghiare în anii Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania; Copacul de fier al Timişoarei, simbol al oraşului începând din anul 1828; emblema hanului timişorean „La Trompetistul”; scrisori ale poetului George Coşbuc; steagul de la Darniţa al primului batalion de voluntari ardeleni, bănăţeni şi bucovineni, care s-au înrolat în armata română în vara anului 1917; picturi ale cunoscutului artist bănăţean Stefan Jäger; lada de lemn în care au fost aduse în ţară documentele Conferinţei de Pace de la Paris privitoare la România; fondurile documentare Ioachim Miloia şi Nicolae Ilieşiu; documentul în original al Proclamaţiei de la Timişoara din 12 martie 1990 ş.a.

În ultimii ani, colecţia Istorie s-a îmbogăţit cu obiecte valoroase provenite în special din arhiva istorică a muzeului, dar şi din achiziţii sau donaţii. Amintim un hrisov al lui Bogdan Voievod referitor la Bucovina, mobilier de epocă, un trunchi de copac adus în Timişoara ca mărturie de război în anii 1916-1917 de pe frontul italian ş.a.

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down