Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Confidenţialitate

INFORMAŢII DESPRE UTILIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE
În calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.muzeulnationalalbanatului.ro, Muzeul Naţional al Banatului se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către dumneavoastră la accesarea şi completarea formularelor prezente pe site.

Muzeul Naţional al Banatului utilizează metode şi tehnici de securitate, dar şi politici interne şi proceduri de lucru aplicabile salariaţilor, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate şi asigură persoanele care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvăluite unor terţe părţi decât în condiţiile legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm că beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • de confirmare, o dată pe an, a faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucrate;
  • de intervenţie asupra datelor personale
  • de opoziţie asupra prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia datelor personale înscrise în formulare, respectiv fără vreo motivaţie în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.

Muzeul Naţional al Banatului îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.muzeulnationalalbanatului.ro, precum şi Politica de confidenţialitate fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi acceptat să le respectaţi.

ADMINISTRAREA PAROLELOR ŞI CODURILOR DE ACCES
În cursul procedurii de înregistrare, vă alegeţi un nume de cont şi o parolă. Sunteţi singurul responsabil pentru păstrarea caracterului confidenţial al contului dumneavoastră, precum şi a parolei şi al tuturor acţiunilor pasibile de a fi executate în contul şi/sau cu parola dumneavoastră. Vă angajaţi să informaţi imediat Muzeul Naţional al Banatului cu privire la orice utilizare neautorizată a contului şi/sau parolei dumneavoastră, precum şi să vă asiguraţi că vă deconectaţi la ieşirea din fiecare sesiune.

Muzeul Naţional al Banatului nu va putea fi facut responsabil în caz de pierdere, daună sau lipsă a beneficiului rezultând din neîndeplinirea de către dumneavoastră a acestor obligaţii.

DATE PERSONALE ŞI ALTE DATE
Puteţi consulta acest site fără să vă dezvăluiţi identitatea sau să daţi cea mai mică informaţie în ceea ce vă priveşte.

Informaţiile fara caracter personal pe care ni le veţi comunica vor fi considerate ca fiind neconfidenţiale şi vor putea fi utilizate şi difuzate de către Muzeul Naţional al Banatului afiliaţilor săi şi salariaţilor în mod liber, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile, precum şi a dispoziţiilor privind secretul bancar.

DATE PERSONALE
Preocupându-se în mod special de transparenţa şi protecţia drepturilor dumneavoastră, Muzeul Naţional al Banatului nu-şi va procura informaţii care să permită unor terţi să vă identifice personal, exceptând situaţia în care dumneavoastră înşivă vă dati acordul pentru aceasta operatiune.

Nici o exploatare comercială, fie ea parţială, a datelor primite nu va putea fi efectuată fără acordul dumneavoastră prealabil.

Aceste informaţii sunt confidenţiale şi păstrate de către Muzeul Naţional al Banatului, afiliaţii si angajaţii săi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

DATE FĂRĂ CARACTER PERSONAL
Informaţiile fără caracter personal pe care ni le comunicaţi şi care se referă la preferinţele dumneavoastră, interesele principale şi pasiunile dumneavoastră sunt utilizate pentru a crea şi a vă propune servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.

Este posibil să obţinem informaţii în mod automat, dar care nu pot fi în nici un caz asociate vreunei persoane. Aceste informaţii se referă la tipul de browser pe care îl utilizaţi, la platforma computerului dumneavoastră şi la numele domeniului prin care aveţi acces la site-ul nostru.

„COOKIES”
Chiar de la prima vizită a dumneavoastră pe site-ul nostru, putem insera un cookie în computerul dumneavoastră. Un cookie este un mic bloc de date trimis browser-ului dumneavoastră de către un server web şi stocat pe hard disk-ul computerului dumneavoastră. Acest cookie nu ne permite să vă identificăm personal. De o manieră generală, ne permite să înregistrăm informaţii referitoare la navigaţia computerului dumneavoastră pe site-ul nostru (paginile pe care le-aţi consultat, data şi ora consultării etc.) pe care le vom putea citi odată cu vizitele dumneavoastră ulterioare.

Puteţi, fireşte, să vă opuneţi inserării de cookies setându-vă browser-ul în modul respectiv. Puteţi suprima cookies în orice moment şi în mod individual fiind asistat de manualul de utilizare al computerului dumneavoastră.

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down