IDR III/1, 92

1. Denumirea piesei: Stelă funerară;
2. Material, tehnologie: conglomerat calcaros, sculptată cu inscripția neglijent incizată, cu litere rudimentar redate;
3. Stare de conservare: bună,
4. Dimensiuni: 145 x 72 x 20 cm, h(litere) = 4,8 – 5 cm;
5. Descriere: stela funerară prezintă în registrul superior o rozetă încadrată de o coroană de frunze legată cu două panglici;
6. Inscripția: D(is) M(anibus) / Ulp(ius) Vitalio / vix(it) an(nis) XVI[I ?] / Fab(ius) Hatius / an(norum) L … X / Valentina / tit(u)l(um) ? fecet
Traducerea literară: Zeilor Mani, Ulpius Vitalio a trăit ani 16, Fabius Hatius ani 50 (și ceva ?), Valentina a făcut inscripția (monumentul)
7. Loc de descoperire: castrul roman de la Mehadia, refolosită pentru blocarea porții nordice;
8. Observații, analogii, datare: remarcabilă utilizarea cuvântului fecet (des întâlnit în latina populară), sec. III p.Chr.
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 6364
10. Bibliografie selectivă și baze de date: I. I. Russu, Inscripții romane din Praetorium (Mehadia), în Banatica nr. 2 / 1973, p. 110-111 (fig. 5). UEL 14970; HD 011450; EDCS-11200404

Inapoi