IDR III/1, 84

1. Denumirea piesei: Bază statuie funerară;
2. Material, tehnologie: piatră calcaroasă, clasic sculptată cu inscripția frumos incizată;
3. Stare de conservare: foarte bună,
4. Dimensiuni: 150 x 62 x 42 cm, h(litere) = 7 cm;
5. Descriere: monumentul este sobru realizat după canoane clasice, capitelul ornamentat are pe fronton o rozetă centrală, iar la colțuri acrotere și palmete ce se repetă și pe fețele laterale;
6. Inscripția: D(is) M(anibus) / Ael(ius) Corneli – / us vet(eranus) vix(it) / an(nis) LXXX / Ael(ia) Primiti – / va coniugi / b(ene) m(erenti) p(osuit)
Traducerea literară: Zeilor Mani, Aelius Cornelius veteran a trait ani 80 Aelia Primitiva soțului (său) vrednic a pus (monumentul).
7. Loc de descoperire: castrul roman de la Mehadia (în săpăturile arheologice din anul 1942), refolosită pentru plombarea zidului de incintă în epoca romană târzie;
8. Observații, analogii: I.I. Russu consider că defunctul este veteran fost soldat din cohorta a III-a de dalmatini care a staționat la Mehadia, inscripția poate fi datată după forma de redare a numelor în secolul al III-lea, după 212 p.Chr., anul Constituției Antoniniana;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 6345;
10. Bibliografie selectivă și baze de date: I. I. Russu, Inscripții romane din Praetorium (Mehadia), în Banatica nr. 2 / 1973, p. 106 – 108 (fig. 3); Rada Varga, The peregrini of Roman Dacia (106-212), Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2014, p. 44-45; URL 15036; HD 011444; EDCS-11200401

Inapoi