IDR III / 1, 138

1. Denumirea piesei: Altar votiv (fragmentar);
2. Material, tehnologie: marmură de Bucova, sculptat după canoanele clasice ale artei romane provinciale;
3. Stare de conservare: piesa fragmentată în momentul descoperirii, textul monumentul se păstrează în stare foarte bună, mai puțin zona bazei (care a necesitat o restaurare integrală);
4. Dimensiuni: 60 x 41 x 31 cm, h(litere) = 5 – 6 cm;
5. Descriere: altarul este unul de mici dimensiuni, inscripționat într-un stil minimalist și sobru;
6. Inscripția: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Laecanius / Paulinus / vet(eranus) v(otum) s(olvit)
Traducerea literară: Lui Iuppiter cel prea bun și mare, Laecanius Paulinus veteran, a împlinit juruința.
7. Loc de descoperire: Monumentul a fost descoperit la săpăturile din castru tibiscens, în anul 1967, în fața uneia dintre porțile castrului;
8. Observații cronologice, (analogii): Dedicantul mai este cunoscut dintr-o altă inscripție votivă la Tibiscum (IDR III / 1, 137) și datorită acestui fapt putem data și această epigrafă tot cândva în timpul domniei împăratului Caracalla;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara nr.inv: IV 7496;
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994; Adrian Husar, Celți și germani în Dacia Romană, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, p. 147-148; UEL 15198; HD 046508; EDCS-11200449

Inapoi