Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

2008 – Analele Banatului XVI

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE

Articol Pagina

ION C. BĂLTEAN, MIHAI GLIGOR, CĂLIN G. TĂMAŞ, EMANOIL SĂSĂRAN,
Industria litică cioplită a grupului Foeni de la Alba Iulia – Lumea Nouă. Comportament tehnic, morfologie, preferinţe. Chipped Stone Industry From Foeni Cultural Group at Alba Iulia-Lumea Nouă. Tehnical Behaviour, Morphology, Preferences.
9

MILOŠ SPASIĆ, Horizontal and vertical communication axis in the Middle and Late Eneolithic.
31

VICTOR SAVA, Situri ale finalului epocii cuprului din Câmpia de Vest. Final Copper Age Sites From the Western Romanian Plain.
45

FLORIN GOGâLTAN, Fortificaţiile tell-urilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic. O privire generală.
Fortified Bronze Age Tell Settlements in the Carpathian Basin. A General Overview
81

RADU ARDEVAN, Cu privire la o gemă din colecţia Brukenthal. Concernant une intaille de la collection Brukenthal
101

LIGIA RUSCU, ALEXANDRU FLUTUR, Eine griechische Inschrift auf einem Gefäss von Berzovia.
107

CĂLIN TIMOC, ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, Câteva date despre ceramica descoperită la Foeni – Selişte (jud. Timiş).
Ceramics from Foeni – Selişte.
113
ISTORIE MEDIE

LIGIA BOLDEA, Nobili şi cnezi bănăţeni – noi reflecţii asupra unor mutaţii sociale (1350-1450). Nobles et knezes banatiens – des nouvelles reflexions sur quelques mutations sociales.
135

ADRIAN MAGINA, Albertus archidiaconus Themesiensis. între cele temporale şi cele spirituale. Albertus Archidiaconus Themesiensis. Entre le pouvoir temporel et celui spirituel.
155

DUMITRU ŢEICU, Notes concernant les débuts du monastère Saint Georges de la valée de Bârzava.
171

COSTIN FENEŞAN, întregiri şi îndreptări la istoria banilor de Caransebeş şi Lugoj (sec. XVI-XVII).
Ergänzungen und Richtigstellungen zur Geschichte der Bane von Karansebesch und Lugosch (16-17. Jh).
187

DRAGOŞ – LUCIAN ŢIGĂU, Familia nobililor Vaida în secolele XVI – XVII. Die Familie Waida in den 16.- 17. Jahrhunderten.
199
ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

ALICE REININGER, Wolfgang von Kempelen und die Bevölkerungspolitik unter Maria Theresia und Joseph II. im Banat (2. Teil).
221

DAN DEMŞEA, Protopopii Petru Raţiu şi Ioan Berceanu în mişcarea naţională din Arad (1857-1880).
The Archpriests Petru Raţiu and Ioan Berceanu in the National Movement from Arad.
271

RADU ARDELEAN, Istoria presei într-o scrisoare. Valeriu Branisce către Mihail Gaşpar. L’histoire de la presse dand une lettre. Valeriu Branisce à Mihail Gaţpar.
279

DUMITRU TOMONI, Contribuţii bănăţene la Marea Unire. Contribution of the native banatians to the Great Union.
289

ADRIAN DEHELEANU, Organizarea aviaţiei române în primul deceniu interbelic. L’organisation de l’aviation roumaine pendant la première décennie d’entre-guerres.
301

EUSEBIU – MARCEL NARAI, Aspecte privind situaţia minorităţii germane din judeţele Caraş şi Severin în anii 1944-1948. Aspects Concerning the Situation of the German Minorities from Caraş and Severin
Districts between 1944-1948.
309

ANTONIO FAUR, Consideraţii cu privire la discursurile rostite la Cluj în iunie 1945 şi 1946 de către
Lucreţiu Pătrăşcanu, ministru de justiţie.
Considerations Regarding the Speeches Made by Lucreţiu Pătrăşcanu, the Minister of Justice Within the Government Led by Dr. Petru Groza in Cluj in June 1945 and 1946.
333

VASILE RĂMNEANŢU, Renaşterea unui muzeu. Muzeul Banatului din Timişoara în anul 1950.
Das Neugebuhr eines Museums. Das Banater Museum von Temeswar in das Jahr 1950.
343

VASILE DUDAŞ, Ştefan Frecot.Ştefan Frecot.
359
ISTORIA CULTURII, MUZEOLOGIE, ISTORIOGRAFIE, CATALOAGE, VARIA

HEDY M-KISS, Antimisul grecesc de la 1733.

A 1733 Greek Antimension.
365

DORINA SABINA PâRVULESCU, Icoane şi uşi împărăteşti din Banat. Catalog. Icons and royal doors from Banat in the XVIIIth century. Catalogue.
381

ELENA MIKLÓSIK, Portretul de înalt demnitar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Model central şi
model local în părţile bănăţene ale Austro-Ungariei.
The Portrait of a Dignitary in the Second Half of the 19th Century. Central and Local Models in the Areas of Banat During the Austro-Hungarian Empire.
415

LAVA G. BRATU, Momente din istoria învăţământului muzical interbelic reflectate în presa timişoreană.
Moments in the History of Inter-War Musical Education Reflected in Timişoara Newspapers.
431

ADRIANA PANTAZI, Studiu de istoria artei şi cronică plastică în publicistica timişoreană interbelică.
Kunstgeschichtliche Abhandlung und Kunstrezension in der temeswarer Publizistik der Zwischenkriegszeit.
449
RECENZII

DUMITRU ŢEICU, Florin Draşovean, Costin Feneşan, Alexandru Fluture, Alexandru, Szentmiklosi, Georgeta El Susi, Zsuzsana Kopeczny, Hedi M. Kiss, Raul Septilici, Niculina Dinu, Timişoara în amurgul Evului Mediu. Rezultatele cercetărilor arheologice preventive din centrul istoric, Timişoara, 2007, 368 p, 16 planşe.
469

LIGIA BOLDEA, Costin Feneşan, Diplome de înnobilare şi blazon din Banat (secolele XVI-XVII),
Editura de Vest, Timişoara, 2007, 268 p.
473

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE
479
© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down