Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)
Articol Pagina

REMEMBER FLORIN MEDELET
I

Lista selectiva a lucrarilor stiinţifice publicate
III
Activitatea expozitionala în cadrul Muzeului Banatului VI
ARHEOLOGIE SI ISTORIE VECHE

SVEND HANSEN, Figurinele neolitice din sudul Bazinului Carpatic
 Neolithische Figuralplastik im Südlichen Karpatenbecken
25

WOLFRAM SCHIER, FLORIN DRASOVEAN, Masca rituala descoperita în tellul neolitic de la Uivar (jud. Timis)
Die Gesichttonmaske In Uivar Entdeckt
41

FLORENTINA MARTIS, OCTAVIAN POPESCU, Studiu tipologic al inventarului litic cioplit şi slefuit de la Sânandrei, nivelul IV, 2004
Typological Study of the Chipped and Polished Lithics from Sânandrei (Timis
County). 1994 Campaign – Level IV
57

JOHN M. O’SHEA, ALEX W. BARKER, SARAH SHERWOOD, ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, New Archaeological Investigations at Pecica-Santul Mareî Noi cercetari arheologice la Pecica-Santul Mare
81

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, Materiale apartinând culturii Cruceni-Belegiš descoperite în hotarul localitatii Dragsina (jud. Timis)
Materials belonging to the Culture Cruceni-Belegiš discovered in the Boundaries of
the Locality of Dragsina (Timiş County)
111

GEORGETA EL SUSI, Animal Exploitation during the Bronze Age in Sw Romania with a Special Referring to Ostrovul Corbului (Mehedinti County)
Exploatarea animalelor în epoca bronzului în sud-vestul României cu referire
speciala la Ostrovul Corbului
127

SORIN M. PETRESCU, DANIEL ALIC, Fortificatiile dacice de la Obreja (jud. Caras-Severin)
The Dacian Fortification from Obreja (Caras-Severin County)
143

DAN SEBASTIAN CRISAN, CALIN TIMOC, Inginerii împaratului Traian (I).
Mensorul Balbus Die Ingenieure Kaisers Trajan (I). Balbus Der Mensor
157

DOINA BENEA, Armata Daciei şi campania din Orient a împaratului Gordian al III-lea
L’armee de la Dacie et la campagne de l’empereur Gordien III en Orient
171

CALIN TIMOC, Fortificatii romane din Banat (II). Teregova (date si controverse)
Römische Festungen im Banat (II). Teregova (Daten und Kontroversen)
187

ALIN JITAREL, Aspecte sociale ale cultului mithriac în Dacia
Social Aspects of Mithraic Cult in Dacia
199

MARIANA CRÎNGUS, Elemente ornamental-simbolice pe monumentele din sudvestul Daciei romane (II)
Des éléments ornamentaux-symboliques sur les monuments du sud-ouest de la
Dacie romaine (II)
225

RAOUL-M. SEPTILICI, ANGEL TRUICAN, Câteva monete romane imperiale descoperite întâmplator pe raza localitatii Berzovia (jud. Caras-Severin)
 Accidental Discovery of Roman Imperial Coins around the Village of Berzovia
(Caraş-Severin County)
231

DANIELA TANASE, Câteva observatii cu privire la mormântul de orfevru din epoca avara descoperit la Felnac (jud. Arad)
Einige Bemerkungen im Bezug mit der Schmiedegraben aus der Awarischen Zeit
Gefunden im Felnac (Kreis Arad)
237

ADRIAN BEJAN, Economia satului banatean la începutul feudalismului (sec. VIII-XI)
L’économie du village banatois au début du féodalisme (les VIIIe-XIe siècles)
265
ISTORIE MEDIE, MODERNA SI CONTEMPORAN

IOAN HATEGAN, Dictionar istoric al asezarilor din Banat. Secolele XI-XX. Litera A
Dictionnaire historique des sites du Banat. Le XIe-XXe siècles. La lettre A
297

PETROVICS ISTVÁN, The Burghers of Medieval Temesvár/Timişoara in the Light of Written Sources
Cetatenii Timişoarei medievale în lumina izvoarelor scrise
317

LIGIA BOLDEA, Noi consideratii asupra elitelor sociale româneşti banatene: stapânii de pe valea Bistrei (sec. XV-XVI)
Des nouvelle considérations sur les élites sociales roumaines banatiennes: les maîtres de la vallée de Bistra (XV-XVI-e siècles)
325

OVIDIU MARINEL KOCH-TUFIS, Dispozitiile Camerei Aulice adresate la 7 decembrie 1717 Comisiei Banatene de Organizare a Mineritului
Wirtschaftliche, Administrative, und die Organisation des Grenzgebietes des Banats betreffende maßnahmen der Hofkammer in Wien in der Verordnung vom 7. Dezember
1717, adressiert an die Montanistische Banater Einrichtungskommission
343

ANGELA DUMITRESCU, Imaginea Casei Regale din România reflectata în presa româneasca din Banat între 1881-1918
The Image of the Royal House of Romania reflected in the Romanian Press in Banat
between 1881-1918
371

NICOLETA TOMA-DEMIAN, Medalia aniversarii lui Ormós Zsigmond la 70 de ani (20 februarie 1883)
The Anniversary Medal of Ormós Zsigmond at the 70th Birthday (20th of February
1883)
379

IOAN MUNTEANU, Emigrari din Banatul istoric la sfârsitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea
Emigrations from the historical Banat at the end of the 19th and the beginning of the
20th centuries
393

PETRU BOTIŞ, VASILE DUDAŞ, Emil Botiş (1904-1984)
413

GABRIEL SALA, Felnacul sub ocupatia trupelor iugoslave din 1918-1919. Un dârz patriot: parintele ortodox Aurel Sebesan
Felnac sous l’occupation des troupes yougoslaves en 1918-1919. Un téméraire
patriote, le père orthodoxe Aurel Sebesan
433

EUSEBIU NARAI, Organizarea administrativ-teritoriala a judetului Severin în anii 1918-1950
L’organisation administrative-territorielle du département de Severin dans les
années 1918-1950
443

VALERIU GIURAN, Unele documente militare inedite privind actiunile de lupta ale Diviziei 1 Infanterie Instructie în cel de-al doilea razboi mondial, campania din vest, în dispozitivul de aparare din zona Timişoara, în perioada 24 august – 7
septembrie 1944
Some Unknown Military Documents regarding the Fighting Actions of the 1st Infantry
Division between August 24 and September 7 1944
451

DUMITRU TOMONI, Cultura si politica în Banat (1944-1948). Sfârşitul regionalei “Astra Banateana”
Kultur und Politik in Banat (1944-1948). Die Ende der “Astra Banateana”
Regionabteilung
457

VASILE RAMNEANTU, Câteva consideraţii privind starea de spirit a locuitorilor din judetul Timis – Torontal
The State of Spirit of the Inhabitants of the Timis –
Torontal County in 1947
481
ISTORIA CULTURII, MUZEOLOGIE, ISTORIOGRAFIE, CATALOAGE, VARIA

FLORIN MEDELET, Date din istoria comunei Doclin (jud. Caraş-Severin)
Records Regarding the History of the Doclin Village
in Caras-Severin County
513

SORIN FORTIU, Contribuţii documentare inedite referitoare la familia şi activitatea lui Johnny Weissmüller (1904-1984)
Unknown Documentary Contributions referring to Johnny Weissmüller’s Family
and Activity
523
MATEI DOMOCOS, Consideraţii privind locul în care a vazut lumina zilei Johnny Weissmüller
Some Remarks on the Birthplace of Johnny Weissmüller
541

HEDY KISS, Steagul formatiei de pompieri voluntari din Tormac (jud. Timiş)
The Flag of the Volunteer Fire Department from Tormac (Timiş County)
547

RADU ARDELEAN, Istoriografia în revista Banatul (Timişoara, 1926-1930)
L’historiographie dans la revue Banatul (Timisoara, 1926-1930)
565

FLORIN DRASOVEAN, Expoziţia internaţionala “Maşti, oameni, ritual”
607

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, Arta prelucrarii bronzului în Banat (mileniul al II-Lea în.Chr.). Expozitie internaţionala itineranta
611

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, Cercetarile arheologice de salvare de la Deta-Dudarie. Expozitie temporara
615
RAPOARTE DE SAPATURI ARHEOLOGICE

RAZVAN PINCA, PETRU ROGOZEA, O noua asezare din epoca bronzului apartinând grupului cultural Balta-Sarata descoperita la
Coşteiu (jud. Timiş). I.
A New Bronze Age Settlement of Balta Sarata Type
from Coşteiu (Timiş County)
619

MIRCEA MARE, VALENTIN CEDICA, Cercetarile arheologice de la Herneacova-Cetate (or. Recaş, jud. Timiş). Campaniile 2004 – 2005 (II).
Archaeological Excavations at Herneacova – Cetate (Timis County). Th e 2004-2005
Campaigns (II)
633

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, Cercetarile arheologice de salvare din anul 2005 de la Deta-Dudarie. Raport preliminar de sapatura
Rescue Archaeological Excavations at Deta-Dudarie. Preliminary Report of
Excavation
637

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, CALIN TIMOC, Cercetarile arheologice de la Foeni-Selişte (jud. Timiş). Raport preliminar
 Die Archäologische Ausgrabungen von Foeni, Ort Seliste
657
PREZENTARI DE CARTE, RECENZII

SERGHEJ KARMANSKI, Donja Branjevina: A Neolithic Settlement near Deronje in the Vojvodina (Serbia), Trieste, 2005, 309 pag., 20 tab., 46 fig., 211 pl. (Florin
Drasovean)
677

LOLITA NIKOLOVA (Ed.), Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe, BAR International Series 1139, 2003, vol 1-2, 612 pag., (Florin
Drasovean)
680
DIN CRONICA MUZEULUI BANATULUI

Colectivul secţiei de arheologie a Muzeului Banatului în anii 2004-2005
685
Colectivul secţiei de istorie a Muzeului Banatului în anii 2004-2005 685

Carţi, studii, recenzii, cataloage, pliante şi cronici de expoziţie publicate de membrii sectiilor de arheologie şi istorie în perioada 2004-2005
687

Cronica acţiunilor culturale ale Muzeului Banatului în anul 2004
693

Cronica acţiunilor culturale ale Muzeului Banatului în anul 2005
697

Activitatea de cercetare arheologica a Muzeului Banatului în anul 2004
703

Activitatea de cercetare arheologica a Muzeului Banatului în anul 2005
705

Cresterea patrimoniului secţiei de istorie
a Muzeului Banatului, 2004-2005
707

Creşterea patrimoniului numismatic al Muzeului Banatului între anii 2003-2005
709

Publicaţii intrate în patrimoniul bibliotecii Muzeului Banatului prin schimb naţional, internaţional, donaţii şi achiziţii între 2003-2005
711

ABREVIERI
715
Articol Pagina
BOGDAN BRUKNER (1931 – 2006) I
LÁSZLO
BARTOSIEWICZ, VASILE BORONEANŢ, CLIVE BONSALL, SUE STALLIBRASS
,
Size Ranges of Prehistoric Cattle and Pig at Schela Cladovei (Iron Gates Region, România)
23
IVAN GATSOV,
Systems of Raw Material Procurement and Supply in Upper and Eastern Thrace and South Marmara Region – VII and VI Mill BC
43

DRAGANA ANTONOVIĆ, On Importance of Study of the Neolithic Ground Stone Industry in the Territory of Southeast Europe
53

MICHELA SPATARO, Pottery Typology versus Technological Choices: An Early Neolithic Case Study from Banat (România)
63

JÁNOS MAKKAY, Representation of Dance in the Figural Art of the Early Neolithic KörösCulture
79

BOBAN TRIPKOVIĆ, Marine Goods in European Prehistory: A New Shell in Old Collection
89

GHEORGHE CORNELIU LAZAROVICI, MAGDA CORNELIA LAZAROVICI, A Home Altar at Gura Baciului
103

DIMITRIOS GRAMMENOS, Conclusions from the Rescue Excavations at the Neolithic Settlement of Stavroupoli, Thessaloniki
113

FLORIN BRAŞOVEAN, Burials in the Area of the Foeni Culture Group
129

NÁNDOR KALICZ, Die bedeutung der schwarzen Gefäßbemalung der Lengyeé-kultur aus Aszód
(kom. pes, ungarn)
135

ALEXANDRA COMŞA, The interrelations between burial orientations and astronomy in the balkan region
159

PAOLO BIAGI, BARBARA A. VOYTEK, Excavatims at Peştera Ungureascã (Caprelor) (Cheile Turzii, Petreşti de Jos, Transylvania) 2003-2004: A Preliminãry Report on the Chipped Stone Assemblages from the Chalcolithic Toarte Pastilate (Bodrogkeresztúr) Layers
177

GABRIEL CRÃCIUNESCU, The Eneolithic settlement from Bistreţ (Mehedinţi County)
203

JOHN M. O’SHEA, ALEX W. BARKER, AMY NICODEMUS, SARAH SHERWOOD, ALEXANDRU SZENTMIKLOSI,
Archaeological investigations at Pecica “Şanţul Mare”: The 2006 Campaign
211

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, The Relations of the Cruceni-Belegiš Culture with the Žuto Brdo-Gârla Mare Culture
229

RAOUL-M. ŞEPTILICI, ANGEL TRUICAN, New Accidental Finds of Roman Coins around the Village of Berzovia (Caraş-Severin County)
271

CÃLIN TIMOC, Neue Inschriften aus dem römischen Kastell von Tibiscum
277

DOREL MICLE, LIVIU MÃRUIA, LEONARD DOROGOSTAISKY, The earth works from Corneşti – “Iarcuri” (Orţişoara village, Timiş county) in the light of recent field research
283
Articol Pagina

Vasile Râmneanţu, Omagiu Profesorului Nicolae Bocşan la împlinirea vârstei de 60 de ani
ARHEOLOGIE SI ISTORIE VECHE

FLORIN DRAŞOVEAN, The neolithic tells from Parţa and Uivar (South-west România). Similarities and diferences of the organization of the social space.
19

GEORGETA EL SUSI, Raport preliminar asupra resturilor faunistice de la Deta-Dudărie. Campania 2005.
Preliminaiy report of the faunal remains from Deta-Dudărie. The 2005 campaign
33

DOINA BENEA, Cu privire la administrarea salinelor din Dacia Romană über die Verwaltung der Salzgruben aus römischen Dakien
41

RAOUL M. ŞEPTILICI, Două interesante monete descoperite în Banat Deux interessantes pieces de monnaie découvertent dans le Banat.
47

LIANA OŢA, Sarmaţii din Muntenia şi Imperiul Roman Die Sarmaten aus Muntenien und Römischen Reich
51

ANA VOLOŞCIUC, Scrierea cursivă în Dacia romană Italic writing in Roman Dacia
57

ALEXANDRU FLUTUR, Un gladius din castrul Bersobis A gladius from the Fortress at Bersobis
69

ALEXANDRU FLUTUR, LIANA FLUTUR, O pensetă chirurgicală şi un bronz din castrul Bersobis
A Surgical Pincette and a Bronze from the Fortress at Bersobis
75

CĂLIN TIMOC, Barăcile soldaţilor romani de la Tibiscum über die Soldatenbaracken der röomischen Garnison von Tibiscum
85

ALEXANDRU SONOC, Observaţii referitoare la unele podoabe descoperite în necropolele populaţiei daco-romane şi în cele ale dacilor liberi Betrachtungen beziiglich einiger in den Gräberfelder der dakisch-römischen Bevölkerung und in denjenigen derfreien Daker entdeckten Schmuckstücke
97

MARIA HADJIJI VASINCA, Câteva consideraţii cu privire la cultul Cavalerilor Danubieni. Clasificări
Quelques considerations à propos du Culte des Cavaliers Danubiens. Clasifications
131
ISTORIE MEDIE

ADRIAN MAGINA, între Luther şi Mahomed. Catolicii din Timişoara în a doua jumătate a secolului al XVI-lea
Between Luther and Mahomed. The Catholics from Timişoara in the second half of the XVI th century.
135

FLORIN MĂRGINEAN, Cahle medievale târzii din colecţia Muzeului din Arad Late Medieval stove tiles in Arad Museum collections
143

IBOLYA ŞIPOŞ, Contribuţii la istoricul nobilimii lugojene, Contributiom à l’histoire de la noblesse de la ville de Lugoj
155

LIGIA BOLDEA, Consideraţii asupra familiei unui viceban al Severinului: Mărganii Considerations sur la famille d’un viceban de Severin: Mârganii
167
ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

MARLEN NEGRESCU, Desfiinţarea instituţiei comunionului pe teritoriul fostei graniţe militare bănăţene.
Die Auflösung der Komunion Institution auf der Grenzgebiet des XIII-ten Regimentes.
177

ALICE REININGER, Wolfgang von Kempelen und die Bevölkerungspolitik unter Maria Theresia und Joseph II. im Banat (1. Teil) Wolfgang von Kempelen and the impopulation policy under Maria Theresia and Joseph II. in the Banat region (part I)
187

LAVA BRATU, Evoluţia vieţii muzicale timişorene în perioada antebelică Evolution of pre-war musical life in Timişoara
275

IONUŢ RAUL RUS, Camera de Comerţ şi Industrie Timişoara (1850-1938) Chamber of Commerce and Industry from Timişoara (1850-1938)
231

VASILE DUDAŞ, Aspecte privind situaţia Banatului în anii primei mari conflagraţii mondiale Auszüge aus der geschichte des Banats in den jahren des ersten weltkrigs
239

DUMITRU TOMONI, Regionalismul cultural în Banatul interbelic, înfiinţarea şi organizarea regionalei “Astra Bănăţeană” (1937) La Régionale “Astra Bănăţeană” – une forme de Manifestation du Régionalisme
culturel de l’entre-deux-guerres.
259

EUSEBIU NARAI, Aspecte din activitatea Partidului Naţional Ţărănesc în judeţul Severin (1944- 1947)
Aspects of the PNŢ’s Activity in the County of Severin (1944-1947).
273

VASILE RĂMNEANŢU, Câteva consideraţii privind situaţia politică şi economică din judeţul Timiş-Torontal în anul 1948 Einige Wertschätzungen im Bezug mit der politische und wirtschaftliche Situation im Kreis Timiş-Torontal im Jahr 1948
279

SîNZIANA PREDA, Biografii exemplare în comunităţi de cehi din zona Banatului în secolele XIX-XX.
Exemplary biographies in Czech communities from the Banat region in XIX-XX century.
285

GABRIEL SALA, Percepţia şi desfăşurarea judecăţii ţigăneşti la neamul romilor gabori. The Traditional Gabor Gypsy Court.
295
ISTORIA CULTURII, ISTORIOGRAFIE, MUZEOLOGIE, CATALOAGE, VARIA

LUCIAN POPESCU, Istoriografia Annales în dezvoltarea gândirii contemporane The Annales historiography in the development of contemporary thinking.
307

HEDY KISS, Steagul “Reuniunii de Cântări” (1882) şi steagul “Asociaţiei Iubitorilor de Muzică” (1871-1891), două mărturii deosebite ale vieţii muzicale din Timişoara. The standard of the “Reunion of Songs” (1882) and the standard of the “Association of Music Lovers” (1871-1891), two special testimonies about the musical life in Timişoara.
321

RADU ARDELEAN, Reţetarul culinar al lui Petru Lupulov din 1857 Le Livre de cuisine de Petru (Pierre) Lupulov (Timişoara 1857).
337

RĂZVAN GĂVAN, Ridicarea in situ, restaurarea şi conservarea unui cuptor de olar din sec. al III-lea- al IV-lea d. Chr. The Recovery, Preservation and Restoration of a 3rd – 4th Centuries AD Pottery Kiln
349

MARIA MîŢU, Restaurarea şi conservarea tezaurului monetar descoperit la Timişoara- str. 9 Mai în anul 2006′ Restauration and Conservation of the Monetary Hoard discovered at Timişoara, St. Gheorghe Square, in 2006.
355
RECENZII

RAOUL ŞEPTILICI, Iliese Marcel, INSIGNELE AVIAŢIEI MILITARE ROMâNE. Romanian Air force Badges, Ed. Mirton, Timişoara, 2007.
361

DAN SEBASTIAN CRIŞAN, Gérard Chouquer şi Franfois Favory, DICŢIONAR DE TERMENI ŞI EXPRESII CROMATICE, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2006.
367
NORME DE PUBLICARE LA REVISTA ANALELE BANATULUI 371

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE
375

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE

Articol Pagina

ION C. BĂLTEAN, MIHAI GLIGOR, CĂLIN G. TĂMAŞ, EMANOIL SĂSĂRAN,
Industria litică cioplită a grupului Foeni de la Alba Iulia – Lumea Nouă. Comportament tehnic, morfologie, preferinţe. Chipped Stone Industry From Foeni Cultural Group at Alba Iulia-Lumea Nouă. Tehnical Behaviour, Morphology, Preferences.
9

MILOŠ SPASIĆ, Horizontal and vertical communication axis in the Middle and Late Eneolithic.
31

VICTOR SAVA, Situri ale finalului epocii cuprului din Câmpia de Vest. Final Copper Age Sites From the Western Romanian Plain.
45

FLORIN GOGâLTAN, Fortificaţiile tell-urilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic. O privire generală.
Fortified Bronze Age Tell Settlements in the Carpathian Basin. A General Overview
81

RADU ARDEVAN, Cu privire la o gemă din colecţia Brukenthal. Concernant une intaille de la collection Brukenthal
101

LIGIA RUSCU, ALEXANDRU FLUTUR, Eine griechische Inschrift auf einem Gefäss von Berzovia.
107

CĂLIN TIMOC, ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, Câteva date despre ceramica descoperită la Foeni – Selişte (jud. Timiş).
Ceramics from Foeni – Selişte.
113
ISTORIE MEDIE

LIGIA BOLDEA, Nobili şi cnezi bănăţeni – noi reflecţii asupra unor mutaţii sociale (1350-1450). Nobles et knezes banatiens – des nouvelles reflexions sur quelques mutations sociales.
135

ADRIAN MAGINA, Albertus archidiaconus Themesiensis. între cele temporale şi cele spirituale. Albertus Archidiaconus Themesiensis. Entre le pouvoir temporel et celui spirituel.
155

DUMITRU ŢEICU, Notes concernant les débuts du monastère Saint Georges de la valée de Bârzava.
171

COSTIN FENEŞAN, întregiri şi îndreptări la istoria banilor de Caransebeş şi Lugoj (sec. XVI-XVII).
Ergänzungen und Richtigstellungen zur Geschichte der Bane von Karansebesch und Lugosch (16-17. Jh).
187

DRAGOŞ – LUCIAN ŢIGĂU, Familia nobililor Vaida în secolele XVI – XVII. Die Familie Waida in den 16.- 17. Jahrhunderten.
199
ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

ALICE REININGER, Wolfgang von Kempelen und die Bevölkerungspolitik unter Maria Theresia und Joseph II. im Banat (2. Teil).
221

DAN DEMŞEA, Protopopii Petru Raţiu şi Ioan Berceanu în mişcarea naţională din Arad (1857-1880).
The Archpriests Petru Raţiu and Ioan Berceanu in the National Movement from Arad.
271

RADU ARDELEAN, Istoria presei într-o scrisoare. Valeriu Branisce către Mihail Gaşpar. L’histoire de la presse dand une lettre. Valeriu Branisce à Mihail Gaţpar.
279

DUMITRU TOMONI, Contribuţii bănăţene la Marea Unire. Contribution of the native banatians to the Great Union.
289

ADRIAN DEHELEANU, Organizarea aviaţiei române în primul deceniu interbelic. L’organisation de l’aviation roumaine pendant la première décennie d’entre-guerres.
301

EUSEBIU – MARCEL NARAI, Aspecte privind situaţia minorităţii germane din judeţele Caraş şi Severin în anii 1944-1948. Aspects Concerning the Situation of the German Minorities from Caraş and Severin
Districts between 1944-1948.
309

ANTONIO FAUR, Consideraţii cu privire la discursurile rostite la Cluj în iunie 1945 şi 1946 de către
Lucreţiu Pătrăşcanu, ministru de justiţie.
Considerations Regarding the Speeches Made by Lucreţiu Pătrăşcanu, the Minister of Justice Within the Government Led by Dr. Petru Groza in Cluj in June 1945 and 1946.
333

VASILE RĂMNEANŢU, Renaşterea unui muzeu. Muzeul Banatului din Timişoara în anul 1950.
Das Neugebuhr eines Museums. Das Banater Museum von Temeswar in das Jahr 1950.
343

VASILE DUDAŞ, Ştefan Frecot.Ştefan Frecot.
359
ISTORIA CULTURII, MUZEOLOGIE, ISTORIOGRAFIE, CATALOAGE, VARIA

HEDY M-KISS, Antimisul grecesc de la 1733.

A 1733 Greek Antimension.
365

DORINA SABINA PâRVULESCU, Icoane şi uşi împărăteşti din Banat. Catalog. Icons and royal doors from Banat in the XVIIIth century. Catalogue.
381

ELENA MIKLÓSIK, Portretul de înalt demnitar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Model central şi
model local în părţile bănăţene ale Austro-Ungariei.
The Portrait of a Dignitary in the Second Half of the 19th Century. Central and Local Models in the Areas of Banat During the Austro-Hungarian Empire.
415

LAVA G. BRATU, Momente din istoria învăţământului muzical interbelic reflectate în presa timişoreană.
Moments in the History of Inter-War Musical Education Reflected in Timişoara Newspapers.
431

ADRIANA PANTAZI, Studiu de istoria artei şi cronică plastică în publicistica timişoreană interbelică.
Kunstgeschichtliche Abhandlung und Kunstrezension in der temeswarer Publizistik der Zwischenkriegszeit.
449
RECENZII

DUMITRU ŢEICU, Florin Draşovean, Costin Feneşan, Alexandru Fluture, Alexandru, Szentmiklosi, Georgeta El Susi, Zsuzsana Kopeczny, Hedi M. Kiss, Raul Septilici, Niculina Dinu, Timişoara în amurgul Evului Mediu. Rezultatele cercetărilor arheologice preventive din centrul istoric, Timişoara, 2007, 368 p, 16 planşe.
469

LIGIA BOLDEA, Costin Feneşan, Diplome de înnobilare şi blazon din Banat (secolele XVI-XVII),
Editura de Vest, Timişoara, 2007, 268 p.
473

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE
479
articol Pagina
Eulogy , Aes Aeterna – In Honorem Tudor Soroceanu 7

Bibliografia Selectiva a lucrărilor Publicate de Tudor Soroceanu list of the main publications Tudor Sororoceanu
11

BOGDAN ATHANASSOV, RAIKO KRAUß, VLADIMIR SLAVČEV ,
A bronze sword Aegean-Anatolian type from the Museum of Varna, Bulgaria
17

ADRIAN BĂLĂŞESCU,
LAURA DIETRICH
,
Observaţii privind utilizarea omoplaţilor crestaţi din cultura Noua, pe baza materialului de la Rotbav, jud.Brasov.
Some remarks on the possible uses of the notched shoulder blades of the Noua culture
due to the finds from Rotbav, Braşov County
33

BOTOND REZI
, Depozitul de bronzuri de la Cetatea de Baltă (Jud. Alba).
The Bronze Hoard from Cetatea de Baltă (Alba County)
47

HORIA Ciugudean
,
comments on the chronology of the fortified settlement of Teleac
67

BARBARA DAMMERS , habitus style, resistance: the interpretation 
of variability in spätneolitischenkeramik of Uivar
89

OLIVER DIETRICH , A small bronze hoard from the settlement of Rotbav, “La Pârâuţ” and Some Thoughts on the occurrence Cypriot loop needles in the Noua culture.
A small deposit of Bronzes from Rotbav “LA PÂRÂUŢ” and Some Thoughts on the appearence
of “Cypriote pins “in the Noua Culture
97

OLAF FABIAN
, Once again the folding stools of older Nordic Bronze Age
109

SZILVIA GUBA, GÁBOR BÁCSMEGI
,
a triple burial of the tumuli culture of the district of Szudokpüspöki (No-Hungary)
129

SVEND HANSEN , copper Temporal axes between the 5th and 3rd millennium in South East Europe
141

BERNHARD S. HEEB , Renewed viewing a bronze chisel from Vaduz, sulfur (Liechtenstein) – A Small Contribution to sidebar chisels between Italy and southern Scandinavia
161

CAROL Kacso , Depozitul de bronzuri de la Sânnicolau de Munte (Jud. Bihor, România).
The depot from Sânnicolau de Munte (Bez. Bihor, Romania)
167

MAJA Kašuba, ELKE KAISER , A groove hammer with carved representations of Şoldăneşti, northwestern Black Sea region.
175

Dragos MĂNDESCU ,
Despre un “pond Dacic din plumb descoperit Judeţul Prahova”
199

CAROLA METZNER – FOG SICK , an Urnfield Period bulbous head scepter from Apetlon in Bugenlang, Austria
203

TOBIAS MÖRTZ , First Unetice metal vessel in a foreign land? reflections on the origin and function of the jewelry box of Skeldal, Denmark
221

BIANKA NESSEL , Functional aspects of the bronze blades in the late Bronze Age and Urnfield in the Carpathian Basin
239

JENS NOTROFF , A Nordic miniature sword in Hungary? Thoughts about a phenomenon of the
late Bronze Age in Northern Europe in the mirror prehistoric contact zones
261

ANCA – DIANA POPESCU , Un pumnal de tip răsăritean din Moldova.
An Eastern Dagger from Moldavia
271

DANIEL Spanu , Un MORMANT cu fibula Glasinac descoperit pe Situl “Cetate” de la Zimnicea.
A Grave with a fibula of Glasinac Type from the Site of Zimnicea, “Cetate”
279

CRISTIAN EDUARD Stefan , Piese din bronz din colecţiile Muzeului Naţional de Antichităţi.
Bronze Objects from the National Museum of Antiquites of Bucharest
295

ALEXANDRA Târlea, MIHAI FLOREA, GHEORGHE NICULESCU ,
At the End of the Line: Two Ösenring hoards from Romania
307

JULIA WAGNER , The chronological development of the cemetery of Mokrin
337

MANFRED Woidich , Uivar and the beginning of the Bronze Age in the Romanian Banat
357

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE
367
Articol Pagina
ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, SORIN TINCU,
Verbicioara Discoveries in Hunedoara
11

VICTOR SAVA, MARIUS ARDELEANU,
Observaţii asupra unei achiziţii a Complexului Muzeal Arad
Observations Concerning an Acqusition of the Arad Museum
23

DUMITRU PROTASE,
Castrul legiunii IIII Flavia de la Berzovia. Săpăturile arheologice din anii 1965–1968
Das Lager der Legion IV Flavia von Berzovia. Die Ausgrabungen der Jahre 1965–1968
33

ALEXANDRU FLUTUR,
Cărămizile ştampilate ale legiunii XIII Gemina de la Cenad şi Sânnicolau Mare Stamped Bricks of Legio XIII Gemina at Cenad and Sânnicolau Mare
63

RAOUL ŞEPTILICI,
Monete barbarizate de secolul al IV-lea din bronz din Banat în descoperiri izolate Fourth Century Bronze Barbarous coins from Banat (Isolated Finds)
69

VASILE-BOGDAN DOMOCOŞ,
Bijuterii monetare la barbarii dintre Dacia şi Pannonia Coin Jewelry at the Barbarians Between Dacia and Pannonia
77

CORIOLAN HORAŢIU OPREANU,
Medalionul cu măşti din tezaurul de la Şimleul Silvaniei (Szilágysomlyó). Precizări iconografice şi influenţe culturale The “Masks” Medallion from the Hoard at Şimleul Silvaniei (Szilágysomlyó). Iconography and Cultural Influences
81
ISTORIE MEDIE

DANIELA TĂNASE,
Despre artizanii metalelor în izvoare scrise din zorii Evului Mediu
On the Metal Craftsmen According to Early Middle Age Written Sources
115

LIGIA BOLDEA,
Un secol din evoluţia unui domeniu feudal al Banatului de Câmpie: domeniul familiei nobile Danciu de Macedonia
Un siècle de l’évolution d’un domaine fèodal du Banat champêtre: les domaines de la famille noble Danciu de Macédonie
123

ADRIAN MAGINA,
Un nobil sârb în Banatul secolului al XV-lea: Miloš Belmužević
A Serbian Nobleman From XVth Century Banat: Miloš Belmužević
135

LIVIA MAGINA,
Dreptul de târg şi procesul de urbanizare. Cazul Felnac
Market Right and Urbanization Process. Felnac Case
143
ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

DRAGOŞ-LUCIAN ŢIGĂU,
Studenţi din Timişoara la şcoli şi universităţi europene (1730–1850)
Studenten aus Temeswar an europäischen Schulen und Universitäten (1730–1850)
151

ZORAN MARCOV, CIPRIAN GLĂVAN,
Istoria familiei Nikolics redată într-un document din colecţia Muzeului Banatului
Die Geschichte Der Familie Nikolics In Einer Urkunde Aus Der Sammlung Des Banater Museums
173

VASILE DUDAŞ,
O personalitate marcantă a Banatului. Lucian Georgevici (1875–1940)
Une personnalité marquant du Banat. Lucian Georgevici (1875–1940)
185

FELICIA ANETA OARCEA,
Dinamica ştiutorilor de carte în comitatul Arad la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX
La dynamique des gens lettrés dans le comté d’Arad à la fin de XIXème siècle et au début du XXème
193

RADU ARDELEAN,
Viziunea lui Atanasie Marian Marienescu asupra istoriei vechi a românilor
The Visions of Atanasie Marian Marienescu Upon the Old History of the Romanian People
205

NICOLETA TOMA-DEMIAN,
Augustin Weber (1833–1909)
Augustin Weber (1833–1909)
227

IONELA MOSCOVICI,
Banatul în aşteptarea păcii. Premisele unei misiuni franceze
Le Banat en attendant la paix, le prémices d’une mission française
241

ADRIAN DEHELEANU,
Dotarea aeronauticii române în perioada interbelică
Die Ausstattung der rumänischen Aeronautik während der Zwischenkriegszeit
251

VASILE RĂMNEANŢU,
Activitatea Primăriei Timişoara în anul 1933
The Main Activities Developed by the Townhall of the Municipe of Timişoara in 1933
259

DUMITRU TOMONI,
Adunările generale ale regionalei “Astra Bănăţeană” (1937–1948)
Les réunions générales de la régionale « Astra Bănăţeană » (1937–1948)
275

SÎNZIANA PREDA,
A doua conflagraţie mondială, între document scris şi memorial
The Second World War Between Written and Memorial Document
285

RADU PĂIUŞAN,
Activitatea Uniunii Patrioţilor în Banat în anul 1944
Die Tätigkeit des Patriotenverbands in Banat im Jahre 1944
291

ANTONIO FAUR,
Organizaţiile Partidului Naţional Ţărănesc-Maniu din Bihor (1944–1946)
The Organizations of Maniu’s National Peasants’ Party in Bihor (1944–1946)
303

EUSEBIU NARAI,
Situaţia financiar-bancară în judeţul Severin (1944–1948)
La situation fi nancière-bancaire dans le département de Severin (1944–1948)
327

CEZAR STANCIU,
Jivkov şi Dej între prietenie şi interese. Relaţiile româno-bulgare după al doilea război mondial (1948–1964)
Jivkov and Dej Between Friendship and Interest. Th e Romanian-Bulgarian Relations in the Aftermath of World War II (1948–1964)
345

MIODRAG MILIN,
Sârbii din România sub imperiul “limbii de lemn” de la “Iuda” Tito şi “Genialul” Stalin spre jaloanele comunismului autohton
Th e Serbs in Romania Under the Rule of “Wooden Language” from “Yuda” Tito and Stalin “The Genious” to the Regulations of Domestic Communism
355
ISTORIA CULTURII, MUZEOLOGIE, ISTORIOGRAFIE
CATALOAGE, VARIA

HEDY M-KISS,
Antimise – analiză iconografică
Antimensia – Iconographic Analyses
367

RECENZII
AUTORI ARTICOLE PAGINA

LIGIA BOLDEA
> download PDF
Istoricului Costin Fenesan, omagiu la implinirea varstei de 65 de ani
9
WOLFRAM SCHIER
> download PDF
Activitatea edilitara ca reflectare a cunostiintelor – complexe monumentale de santuri circulare (Kreisgrabenanlagen) din mileniul al V-lea i. Chr. din Europa Centrala
Construction as an Embodiment of Knowledge – Monumental Circular Ditch Complexes (Kreisgrabenanlagen) in Central Europe in the 5th Millennium BC
21
MONICA MARGARIT, DRAGOMIR NICOLAE POPOVICI
> download PDF
Productia si functia varfurilor barbelate din asezarea Gumelnita de la Harsova (jud. Constanta)
Production and Function of Barbed Points from the Gumelnita Tell of Harsova (Constanta County)
43
33
MIHAI GLIGOR
> download PDF
Relatia om-caine in preistorie: resturi scheletice umane si de canide. Practici mortuare, dovezi arheologice si posibile semnificatii
Human – Dog Relationship in Prehistory: Human and Canids Bone Remains. Mortuary Practices, Archaeological Evidence and Possible Interpretations
51
JOHN O’SHEA, ALEX BARKER, LAURA MOTTA, ALEXANDRU SZENTMIKLOSI
> download PDF
Cercetari arheologice la Pecica – Santul Mare 2006-2009
Archaeological Investigations at Pecica – Santul Mare 2006-2009
74
67
AMY NICODEMUS
> download PDF
The Bronze Age and Dacian Fauna from New Excavations at Pecica – Santul Mare
Fauna in epoca bronzului si epoca dacica in lumina noilor cercetari arheologice de la Pecica – Santul Mare
79
84
ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, ANDREI BALARIE, ZSUZSANNA KOPECZNY
> download PDF
Descoperirile arheologice din hotarul localitatii Gaj (Serbia) Colectia Almasy
Archaeological Findings At the Border Area of Gaj (Serbia) Almasy Collection
85
96
PHILIPPE HENRI BLASEN
> download PDF
DE GETIS APUD NASONEM … LA POESIE D’OVIDE COMME SOURCE POUR L’ETUDE DES GETES
DE GETIS APUD NASONEM …Versurile ovidiene ca sursa de studiu asupra getilor
109
ALEXANDRU FLUTUR
> download PDF
Cladirile comandamentului din castrul de legiune traianic de la Berzobis
Headquarters Buildings in the Trajanic Legionary Fortress at Berzobis
145
ADRIAN BEJAN, LIVIU MARUIA, DANIELA TANASE
> download PDF
Un mormant cu podoabe de aur din epoca sarmatica timpurie descoperit la Sannicolau Mare – Seliste (jud.Timis)
A Sarmatian Grave with Gold Adornments Found at Sannicolau Mare – Seliste (jud.Timis)
161
LAVINIA GRUMEZA
> download PDF
Necropola sarmatica de la Foeni (jud.Timis)
The Sarmatian Necropolis from Foeni (Timis County)
195
181
GEORGE TOMEGEA
> download PDF
Accesorii vestimentare si podoabe in necropolele birituale din Transilvania (sec. VII-IX)
Clothing Accessories and Finery Found in Biritual Necropolises in Transylvania (7th-9th centuries)
209
FLORIN MARGINEAN
> download PDF
Cercetari privind necropola medievala timpurie de la Pecica – Santul Mare (sec.X-XI-XIII)
FORSCHUNG ZUR FRUHMITTELALTERLICHEN NEKROPOLE IN PECICA – ŞANŢUL MARE (10./11. – 13. JAHR.)
221
ZOLTAN IUSZTIN
> download PDF
Comitele de Timis – Un baron al Regatului medieval Maghiar
DER TEMESCHER KOMES. EIN BARON DES KONIGREICHS UNGARN
255
LIGIA BOLDEA
> download PDF
Marturii asupra cnezilor din Banatul medieval de campie (secolul XIV – prima jumatate a secolului XV)
TEMOIGNAGES SUR LES KNEZES DU BANAT MEDIEVAL DE LA PLAINE ( LE XIV-E SIECLE – LA PREMIERE MOITIE DU XV-E SIECLE
267
LIVIA MAGINA
> download PDF
Un destin feminin in Banatul sfarsitului de secol XVI – Barbara Moise
The Destiny of a Lady from Banat at the End of the XVI Century – Barbara Moise
285
RAOUL M. SEPTILICI
> download PDF
Un lot de monete de la Ferdinand I al Ungariei din tezaurul de la Satchinez (jud.Timis)
A Batch of Coins From Ferdinand I of Hungary from the Hoard of Satchinez (Timis County)
297
ADRIAN MAGINA
> download PDF
Notarii Caransebesului in secolul al XVII-lea
Caransebes Notaries in the Seventeenth Century
303
ZORAN MARCOV
> download PDF
Pistoale balcanice cu cremene din colectia Muzeului Banatului Timisoara
Flint Balkan Pistols from the Collection of Banat Museum in Timisoara
313
ALICE REININGER
> download PDF
Die kameralistische Tuchmanufaktur in Apatin 1764-1771
333
CIPRIAN GLAVAN
> download PDF
Premisele, geneza si evolutia presei de limbs germans din Banat intre anii 1771-1867
Genesis and Development of German Language Newspapers in Banat 1771-1867
359
MIODRAG MILIN
> download PDF
Sarbii la 1848-1849, in Banat si Vojvodina
The Serbs from Banat and Vojvodina in 1848-1849
377
RADU ARDELEAN
> download PDF
Districtele medievale din Banat in viziunea lui Vicentiu Grozescu
Romanian Medieval Districts in Banat in the View of Vicentiu Grozavescu
401
NICOLETA DEMIAN
> download PDF
Medalii si diplome ale mesterului Peter Schwarz din Jimbolia in colectia Muzeului Banatului din Timisoara
Medals and Diplomas Awarded to Peter Schwarz from Jimbolia Found in the Collections of the Banat Museum in Timisoara
419
CARMEN ALBERT
> download PDF
Ocupatia sarba din Banat in memorialistica banateana
Serbian Occupation in Banat Memories (1918-1919)
449
MIODRAG CIURUSCHIN
> download PDF
Miscarea nationala romaneasca pentru unirea Banatului cu Romania (februarie-august 1919)
National Romanian Movement for the Union of the Whole Banat with Romania (February-August 1919)
457
VASILE DUDAS
> download PDF
Alegerile parlamentare din anul 1919 in judetul Caras-Severin
1919 Parliamentary Elections in Caras-Severin County
467
VASILE RAMNEANTU
> download PDF
Activitatea Primariei Timisoara in anul 1934
Activity of the Mayoralty of Timisoara in 1934
477
RADU PAIUSAN
> download PDF
Din istoricul activitatii Partidului National-Popular in Banat in anul 1946
BREF HISTORIQUE DE L’ACTIVITE DU PARTI NATIONAL-POPULAIRE BANATIEN PENDANT L’ANNEE 1946
493
VASILE RAMNEANTU
> download PDF
1965-1969: Banatul intre liberalism si tendinte autoritariste
Banat Between Liberalism and Authoritarian Tendencies
503
ANTONIO FAUR
> download PDF
Reflectarea in memorialistica (1946-1976) a activitatii de salvare de la moarte a evreilor din Ungaria si Transilvania de nord (1944)
The Actions to Save Hungarian and Northern Transylvanian Jews from Death as they were reflected in Memorial Writings (1944)
523
EUSEBIU NARAI
> download PDF
Situatia financiar-bancara in judetul Severin (1944-1948) (II)
Financial-Banking System in the Region of Severin (1944-1948) (II)
529
I. C. BALTEAN
> download PDF
Cateva precizari cu referire la unele asertiuni cuprinse in nota de recenzare a volumului Prehistory of Banat (Editors in chief Nikola Tasc and Florin Drasovean)
545
VASILE RAMNEANTU
> download PDF
Costin Fenesan, Sub steag strain. Comunistii si Partidul Comunist din Romania in Arhiva Kominternului. (1919-1924), Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2011
553
ZSUZSANNA KOPECZNY
> download PDF
Istvan Petrovics, A kozepkori Temesvar. Fejezetek a Bega – parti varos 1552 elotti tortenetebol, Capitulum IV, JatePress, Szeged, 2008
559
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE
> download PDF
Analele Banatului S.N. XIX- Abrevieri bibliografice
567
AUTORI ARTICOLE PAGINA

DRASOVEAN FLORIN
> download PDF
Analele Banatului, Arheologie-Istorie, Serie Noua, la ceas aniversar
9
DUDAS VASILE
> download PDF
Traian Vuia – reprezentant de frunte al aviatiei mondiale
13
CHICIDEANU ION MOTZOI, CHICIDEANU MONICA SANDOR
> download PDF
O bratara din bronz descoperita la Plosca (jud. Dolj)
A Bronze Bracelet Discoverd at Plosca (Dolj County)
17
CHICIDEANU MONICA SANDOR
> download PDF
O reprezentare miniaturala de incaltaminte descoperita la plosca-Cabana de metal, jud. Dolj
A Miniatural Shoe Reprsentation, Discovered at Plosca-Cabana de Metal, Dolj County
23
SARBU VALERIU
> download PDF
The Greek-Illyrian Helmet with human representations (VI-V th centuries B. C.) from Gavojdia, Timis county
Le casque greco-illyrien a representations figuratives (VIe – Ve siecles av. J.C.) de Gavojdia, dep. de Timis
33
RUSTOIU AUREL
> download PDF
The ceramic human head from Deta (Timis County). About the La Tene vessels with anthropomorphic decoration from the Carpathian Basin
57
ARDEVAN RADU, ZAGREAN RADU
> download PDF
A Roman Inscription from Jebucu
Eine romische Inschrift von Jebucu (Salaj Kreis)
73
DEAC DAN
> download PDF
A reconsideration of the so called Isis statuette from Porolissum
85
PURECE SILVIU I.
> download PDF
The end of the roman habitation at Buridava (Stolniceni, Valcea county)
91
GRUMEZA LAVINIA
> download PDF
Sicrie si amenajari funerare din lemn atestate la sarmatii de pe teritoriul Banatului
Coffins and funerary wooden structures discovered on the Sarmatian territory of Banat
97
COSMA CALIN
> download PDF
Depots de vases en ceramique dans les tombes de la Transylvanie des VIIe-Xe siecles
Construction as an Embodiment of Knowledge – Monumental Circular Ditch Complexes (Kreisgrabenanlagen) in Central Europe in the 5th Millennium BC
117
TEICU DUMITRU
> download PDF
Historic geography and archaeological topography at Bulci and Capalnas
147
IUSZTIN ZOLTAN
> download PDF
Politica si administratie in Districtul Caransebes (sec.XIV-XV)
Politics and administration in the Caransebes District (XIV-XVth centuries)
157
MAGINA ADRIAN
> download PDF
Parohiile catolice din Banat in epoca lui Sigismund de Luxemburg
The Catholic Parishes of Banat in the Age of Sigismund of Luxembourg
173
PINCA RAZVAN, STREMTAN IOAN
> download PDF
Cercetari de geografie istorica si arheologie medievala la Costeiu (jud. Timis)
Research of historical geography and medieval archeology at Costeiu (Timis County)
189
SZENTMIKLOSI ALEXANDRU, BALARIE ANDREI
> download PDF
Contributii la cunoasterea evolutiei orasului Timisoara la sfarsitul Evului Mediu. Cercetarile arheologice preventive din suburbia Palanca Mare
Contributions to the Knowledge of the Evolution of the Town of Timisoara at the End of the Middle Ages. Archaeological Preventive Investigations Within the Suburbs of Palanca Mare
205
BOLDEA LIGIA
> download PDF
Asupra unor controverse fiscale in Caransebesul primei jumatati a secolului al XVII-lea
On Some Fiscal Controversies Within The First Half Of The 17th Century In Caransebes
Uber fiskalische Kontroversen im Karansebesch der ersten Halfte des 17. Jhs
241
FENESAN COSTIN
> download PDF
Artileria cetatii Timisoara la 1716
The Guns Of The Fortress Of Timisoara (Temesvar) in 1716
245
MARCOV ZORAN
> download PDF
Colectia de iatagane a Muzeului Banatului Timisoara
The Yataghans Collection Of The Banat Museum
259
DRAGHICI TEODORA LIGIA
> download PDF
Confirmari ale nobilitatii solicitate autoritatilor comitatense in cursul secolului al XIX-lea de catre reprezentanti ai familiilor de origine romana innobilate in secolele XVI – XVIII
Nobility Confirmation Asked From The County Authorities In The 19thCentury By The Representatives Of The Romanian Origin Noble Families Ennobled During 16th – 18th Centuries
285
GLAVAN CIPRIAN
> download PDF
Invatamantul de limba germana din Banat pana la inceputul perioadei dualiste
The education system in German language in Banat until the Austro-Hungarian Compromise of 1867
291
BALLA LORAND
> download PDF
Asociatiile civile locale si modernizarea agrara regionala in perioada dualismului austro-ungar. Un studiu de caz comparativ al activitatii Societatii Agrare din comitatul Timis si a Asociatiei Agricultorilor din Regiunea de Sud
Local Civil Asociations and Regional Agrarian Modernisation During the Austro-Hungarian Dualism. A Comparative Case Study of the Agrarian Society’s Activity in Timis County and of the Agriculturers Asociation from the Southern Region
297
ARDELEAN RADU
> download PDF
Impresiile banateanului Vicentiu Grozescu despre Dobrogea la 1885
The Dobrogea in the View of Vicenţiu Groozescu in 1885
Les impressions du Vincent Grozescu du Banat sur Dobroudja en 1885
319
ALBERT CARMEN
> download PDF
The portrait of a sociologist advocate
323
GORUN HADRIAN
> download PDF
Revendicarile Romaniei privind Transilvania, Banatul si Bucovina in perioada neutralitatii (1915). Marturii documentare franceze si romanesti
The revendications of Romania regarding Transylvania, Banat and Bucovina during the period of neutrality (1915). French and Romanian documentary evidences.
331
RAMNEANTU VASILE
> download PDF
The activity of Timisoara City Hall in the period 1926 – 1927
343
MARIAN ALIN DUDOI
> download PDF
Th e Activity of Air Vice Marshal Donald F. Stevenson, Head of the British Military Mission in Romania (1944–1945)
355
NARAI EUSEBIU
> download PDF
Situatia financiar-bancara in judetul Severin (1944-1948) (III)
The Banking -Financial Situation In The Severin District(1944-1948) (III)
361
MOISA GABRIEL
> download PDF
Electoral practices in a changing world: study case of the Patriots’ Union Organization . Bihor county organization (1945-1947)
379
PAIUSAN RADU
> download PDF
Din istoricul Partidului National-Popular in Banat in a doua jumatate a anului 1946
From the history of National-Popular Party in Banat in the second half of the year 1946
De l’historique du parti National-Populaire Banatien pendant la deuxieme partie de l’annee 1946
383
RUS RAUL IONUT
> download PDF
Cotele obligatorii si taranimea in judetul Timis – Torontal 1945 – 1948
Compulsory Quotas and the Peasantry in Timis-Torontal County 1945 – 1948
393
COSMA IOANA MARIA
> download PDF
Drumul femeii spre emancipare
The Woman’s Road to Emancipation
La voie de la femme vers l’emancipation
401
FAUR ANTONIO
> download PDF
Organization of Rescue Actions (In 1944) Of Jews From Hungary And Northern Transylvania. Historiographic Contributions (1990-1994)
409
ARDEVAN RADU
> download PDF
In memoriam Vasile Lica
419
GIDO ATTILA
> download PDF
Holly Case, Between States. The Transylvanian Question and the European Idea during World War II, Stanford University Press, Stanford, 2009, 349 p.
425
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE
> download PDF
Analele Banatului S.N. XX- Abrevieri bibliografice
429

[lightgrey_box]01. Vasile Boroneanţ, O viaţă dedicată arheologiei româneşti
pdf Download[/lightgrey_box]

ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE VECHE

[lightgrey_box]02. ADINA BORONEANŢ, KATH MCSWEENEY, CLIVE BONSALL
Schela Cladovei 1982 — A Supplement to the Original Excavation Report of Vasile Boroneanţ
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]03. FLORIN DRAŞOVEAN
Despre cronologia relativă si absolută a neoliticului si eneoliticului timpuriu din răsăritul Bazinului Carpatic. O abordare Bayesiană
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]04. DRAGOŞ DIACONESCU
Despre cultura Turdaş şi poziţia sa cronologică
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]05. MIHAI GLIGOR
Începuturile eneoliticului timpuriu în Transilvania: o abordare bayesiană
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]06. GHEORGHE LAZAROVICI, CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI
Despre marile teme religioase din cultura Vinca
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]07. CRISTIAN EDUARD ŞTEFAN
Câteva date despre locuirea de tip Boian-Vidra de la Radovanu-La Muscalu, jud. Călăraşi
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]08. CRISTIAN SCHUSTER
CAPUTSTENARUM nach den Jahren 117/118 N. Chr.
pdf Download[/lightgrey_box]

ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE MEDIEVALĂ

[lightgrey_box]09. CĂLIN COSMA
O locuinţă de războinic din secolul VII de la Iernut/Sfântu Gheorghe (jud. Mureş)
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]10. RADU HARHOIU, ERWIN GÄLL
Necropola din secolul XII de la Sighişoara-Dealul Viilor, punctul „Necropolă”. Contribuţii privind habitatul epocii medievale timpurii în Transilvania estică
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]11. PETER BUCKO
The Romance Population in the Medieval Kingdom of Hungary
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]12. ADRIAN MAGINA, LIVIA MAGINA
O ascultare de martori şi realităţi bănăţene într-un document din 1539
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]13. LIGIA BOLDEA
Tradiţie şi continuitate în lumea demnitarilor români ai Banatului de Caransebeş şi Lugoj — Gârleştenii de Rudăria
pdf Download[/lightgrey_box]

ISTORIE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ

[lightgrey_box]14. COSTIN FENEŞAN
O descriere a cetăţii Timişoara din august 1716
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]15. SORIN MITU
Analiza identităţilor ţărăneşti din Transilvania prin intermediul izvoarelor folclorice
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]16. CRISTIAN GRAURE
„Argint şi soare”. Originile fotografiei prin evoluţii tehnice între 1800 şi 1900
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]17. LAJOS KAKUCS
Gărzile civice şi societăţile de tir din Banat între anii 1717-1919
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]18. NICOLETA DEMIAN
Despre medaliile familiei Weifert din Pancevo
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]19. VLAD POPOVICI, OVIDIU EMIL IUDEAN
Romanian election newssheets in Banat and Transylvania before 1918
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]20. DRAGO NJEGOVAN, MIODRAG MILIN
Voivodina în octombrie — noiembrie 1918 (Banatul, Bacica, Barania şi Sremul — unificarea cu Serbia)
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]21. VASILE RÂMNEANŢU
Contribuţia Primăriei municipiului Timişoara la dezvoltarea mişcării teatrale interbelice timişorene
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]22. MARIAN-ALIN DUDOI
Slamming the door in Bucharest: Soviet Steps in imposing the Groza Government (March 1st to 6th, 1945)
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]23. MIODRAG MILIN, ANDREI MILIN
Clisura bănăţeană (a Dunării) — enclavă iugoslavă nord-dunăreană în anii 1944—1947 sau experiment comunist românesc „avant la lettre”
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]24. DELIA CORA
Propaganda politică pentru şi în timpul naţionalizării comuniste
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]25. PHILIPPE HENRI BLASEN
Darstellung der Deutschen und der deutschen Minderheiten Rumäniens in den rumänischen Schulbüchern für Geschichte und für Erdkunde der 3. bis 10. / 12. Klasse 1948—1989: Eine Periodisierung
pdf Download[/lightgrey_box]

MUZEOLOGIE, MUZEOGRAFIE, RESTAURARE, CONSERVARE, VARIA

[lightgrey_box]26. MIHAI-CORNELIU POPOVICI DONICI
Metodă de reconstituire a construcţiilor, D—1, pe baza datelor arheologice
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]27. ALEXANDRU SZENTMIKLOSI
International exhibition “The Vikings”, Berlin, 10.09.2014 – 04.01.2015
pdf Download[/lightgrey_box]

[lightgrey_box]28. ABREVIERI
pdf Download[/lightgrey_box]

INFORMAŢII GENERALE

Analele Banatului – serie nouă, continuă publicaţiile anterioare ale Muzeului Banatului, Timişoara:
Történelmi és Régészeti Értesítő (1872-1918)
Gemina (1923)
Analele Banatului (1928-1931)
Tibiscus (1971-1979)
Articolele publicate urmăresc în principal teme de arheologie, istorie şi muzeologie, referitoare îndeosebi la Banat, dar şi la istoria României sau universală (incluzând Banatul).
Structura anuarului: 
-Arheologie şi istorie veche
-Istorie medie, modernă şi contemporană
-Istoria culturii, Muzeologie, Istoriografie, Cataloage, Varia
Frecvenţa de apariţie:
  anual
ISSN: 1221-678X
Editura: MEGA, Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr.3
Vigneta copertii: Wiliam Vastag
Colegiul de redacţie: 
Claudiu ILAȘ, director al Muzeului Banatului, Timişoara
Prof. univ. dr. Florin DRAŞOVEAN, 
Cercetător Ştiinţific, Muzeul Banatului, redactor şef.
drd. Zsuzsanna KOPECZNY, Muzeul Banatului, secretar de redacţie
Prof. dr. Radu ARDEVAN, Lector dr. Ligia BOLDEA, dr. Nicoleta DEMIAN, dr. Dragoș DIACONESCU, Prof. dr. Joseph MARAN (Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg), Zoran MARCOV, Conf. dr. Vasile RĂMNEANȚU, Prof. dr. John Michael O’SHEA (Michigan University,    SUA), Prof.dr. Wolfram SCHIER (Freie Universität Berlin, Germania), dr. Cosmin SUCIU,membri.
Structura anuarului:
I (1981) II (1993) III (1994)IV(1995) – Arheologie şi Istorie V (1997) VI (1998)
Manuscrisele redactate conform normelor de publicare ataşate mai jos vor fi trimise la redacţie în format electronic pe suport fix (CD sau DVD) pe adresa: Timişoara 300002, Piaţa Huniade nr. 1 sau pe E-mail:analelebanatului@yahoo.com
Norme de publicare
Recenzare
Baze de Date Internaţionale
Scopus
Scopus 2
World Cat
Copernicus
AWOL

homephone-handsetcrossmenuchevron-down