Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Exponatul lunii martie – Carte veche românească

Durata evenimentului

începutul evenimentului
01.03.2023
sfârşitul evenimentului
31.03.2023

Exponatul lunii martie la #mnab este o carte veche românească, Liturghier, tipărită în 1747, la tipografia Rîmnicului, din ordinul episcopului Climent, după un manuscris al înaintașului, mitropolitul Damaschin. Acest volum a fost restaurat în Laboratorul Zonal de Restaurare, din cadrul Muzeului Național al Banatului

Liturghierul, fiind o carte veche românească frecvent utilizată în slujbele din bisericile ortodoxe, este un obiect de o importantă valoare istorică, documentară, religioasă, care a contribuit la uniformizarea modului de săvârşire a slujbelor şi la instaurarea limbii române în biserica naţională. Valoarea obiectului, complexitatea restaurării lui datorită deteriorărilor întâlnite şi a implicării specialiştlior din mai mute sectoare de restaurare (restaurare corp carte şi legătură carte-veche, restaurare lemn, restaurare metal) au fost criteriile de selecţie ale alegerii tipăriturii pentru etalarea acesteia la exponatul lunii martie.

Cartea prezenta deteriorări multiple datorate condiţiilor de păstrare, de manipulare şi restaurării realizate anterior(depozite substanţiale de murdărie, de ceară, pete, rupturi, lipsuri de material, margini franjurate)

În urma testelor efectuate corelate cu cercetarea obiectului s-a constatat că acesta prezenta degradări fizico-mecanice, fizico-chimice şi biologice.

OPERAŢII DE RESTAURARE ŞI CONSERVARE EFECTUATE:

CORP CARTE:

 • Dezinfecţia volumului.
 • Numerotarea filelor;
 • Desfacerea cărţii, împreună cu legătorul, prin: tăierea legăturii vechi;  verificarea succesiunii caietelor, a filelor şi notarea lor în fişă;
 • Curăţirea mecanică prin: desprăfuire cu perii moi, filă cu filă pe ambele părţi; înlăturarea surplusului de aţă, clei, a depozitelor de ceară, de murdărie;
 • Curăţirea umedă prin: imersia filelor în apă la temperatura t=35˚-40˚C, înlăturarea substanţelor acide rezultate prin îmbătrânire, a prafului rămas, a cleiului; imersia filelor cu note manuscris cu cerneală solubilă în soluţie hidroalcoolică (49% alcool etilic, 1% glicerină);
 • Uscarea liberă pe hârtii de filtru;
 • Reîncleierea filelor cu CMC 0,3% prin pensulare pe ambele feţe;
 • Uscarea liberă pe hârtii de filtru;
 • Presare intermediară;
 • Pregătirea filelor pentru reîntregire prin defibrarea marginilor cu bisturiul;
 • Măsurarea formatului, desenarea lui pe sticlă şi reordonarea filelor şi caietelor;
 • Alegerea şi testarea hârtiei japoneze corespunzătoare cu grosimea filelor;
 • Reîntregirea imaginii filei cu hârtie japoneză în tehnica “la dublu” cu adeziv CMC 3%;
 • Presare intermediară;
 • Înlăturarea surplusului de hârtie japoneză prin defibrare cu bisturiul pe ambele feţe;
 • Uscare şi presare;
 • Reordonarea caietelor şi tăierea la format;
 • Presare finală;

LEGĂTORIE:

 • Verificarea cărţii;
 • Colaţionarea filelor;
 • Pregătirea cărţii pentru coasere;
 • Încleierea cotorului;
 • Baterea falţului;
 • Căptuşirea cotorului;
 • Coaserea capitalbandului;
 • Pregătirea scoarţelor: – scoaterea pielii vechi, curătarea şi emolierea acesteia
 • Efectuarea unor scoarţe din lemn de către restauratorul lemn, deoarece cele existente nu erau originale şi prezentau un grad avansat de deteriorare.
 • Croirea învelitorii din piele de viţel şi îmbinarea acesteia cu fragmentele originale, după caz;
 • Aplicarea scoarţelor din lemn pe carte;
 • Aplicarea învelitorii de piele pe scoarţele din lemn;
 • Finisarea scoarţelor;
 • Realizarea închizătorilor metalice de către restauratorul metale și atașarea lor la carte;
 • Confecţionarea unei casete de păstrare, pentru o conservare optimă a obiectului.
© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down