Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Rezultat achizitie – servicii de organizare de evenimente culturale – Festivalul Luminii

Prin Raportul achiziției nr. 6979/13.12.2023 privind evaluarea ofertelor depuse în cadrul licitației ADV 1397283 lansată la data de 24.11.2023 în cadrul căreia au participat 2 operatori economici: SC BALVIA DEVELOPMENT SRL și SC LIVE RENTAL GROUP SRL, comisia de evaluare a ofertelor constituită în baza deciziei 173/06.12.2023 în urma analizării celor două oferte din punct de vedere tehnic și financiar raportat la cerințele caietului de sarcini nr. 6566/24.11.2023 a concluzionat și a declarat oferta formulată de SC LIVE RENTAL GROUP SRL ca fiind câștigătoare.
În conformitate cu prevederile Legii 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor actul administrativ mai sus rubricat, încheiat de către autoritatea contractantă poate fi contestat în termenul prevăzut de legislație.
© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down