Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior

PDF Rezultat final
PDF Anunt

ANUNŢ

Muzeul Naţional al Banatului, cu sediul în Timişoara,  P-ţa Huniade, nr.1, organizează în data de 20.12.2016, ora 1000  examen de evaluare pentru personalul contractual debutant la terminarea perioadei de debut, respectiv pentru doamna Harnischfeger Cristine-Mihaela, încadrată în funcţia contractuală de execuţie de muzeograf, gr.prof.debutant în cadrul Secţiei de Arheologie.

Data susţinerii probelor: – proba scrisă/interviul în data de 20.12.2016 ora 10,00 (proba scrisa) şi ora 14,00 (interviul).

Bibliografia: mai jos;

Locul susţinerii probelor: Bastionul Therezia, str.Martin Luther, nr.4.

Relaţii suplimentare se pot obţine  sediul Muzeului Naţional al Banatului sau la telefon 0256-491339.

Bibliografie

  1.Lazarovici Gh., Neoliticul Banatului, Cluj Napoca, 1979.

2.Drașovean Fl., Cultura Vinča târzie (Faza C) în Banat, Ed. Mirton, Timișoara, 1996.

3.Diaconescu D., Cultura Tiszapolgár în România, Bibliotheca Brukental XLI, Editura Altip, Sibiu, 2009.

4.Petrescu-Dîmboviţa M., Depozitele de bronzuri din România, Ed. Academiei, Bucureşti, 1977.

5.Gumă M., Epoca Bronzului în Banat. The Bronze Age in Banat, Ed. Mirton, Timișoara, 1997. 

6.Şandor-Chicideanu M., Cultura Žuto Brdo-Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea Mijlocie şi Inferioară, vol. I-II, Ed. Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2003. 

7.Vranić Sv., Belegiš, Stojića Gumno – nekropola spaljenih pokojnika Belegiš. Stojića Gumno – A Necropolis of Cremation Burials, Beograd, 2002. 

8.Vulpe Al., Die Axte und Beile in Rumänien I, PBF, IX/2, München, 1970. 

9.Vulpe Al., Die Axte und Beile in Rumänien II, PBF, IX/5, München, 1975. 

10.Popilian Gh., Ceramica romană din Oltenia, Ed. Scrisul Romanesc, Craiova, 1976.

11.Alicu D.,Cociș S., Ilieș C., Soroceanu A., Small Finds from Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Ed. Muzeului de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1994. 

12.OG.43 din 30 ianuarie 2000 privind Protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată în 2007. 

13.Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a Muzeelor si a colecțiilor publice, republicată în 2007.

14.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilort economici, autorităţilor sau instituţiilor publice,cu modificările ulterioare.

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down