Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Anunț promovare personal de specialitate

Nr. 1233 / 04.03.2024

Muzeul Național al Banatului, cu sediul în Mun.Timișoara, P-ța Huniade, nr.1, organizează în data de 19.03.2024, examen de evaluare pentru personalul contractual debutant la terminarea perioadei de debut, după cum urmează:

  • ora 10,00 pentru domnul Tasi Ioan, încadrat în funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate debutant în cadrul Compartimentului Arte Vizuale;
  • ora 12,00 pentru domnul Marteniuc Ionuț, încadrat în funcția contractuală de execuție de muzeograf debutant în cadrul Secției Arheologie.

Examenul va consta într-o probă de interviu ca va avea loc la sediul instituției din Bastionul Maria Theresia, str.Martin Luther, nr.4, Timișoara.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Muzeului Național al Banatului, Compartimentul Financiar, Contabilitate și Resurse Umane.

 

Bibliografia pentru inspector de specialitate – Comp.Arte Vizuale:

1.Legea nr.311/2003 – Legea muzeelor și a colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

2.Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;

3.Florin Medeleț, Nicoleta Toma, Muzeul Banatului, File de cronică I, 1872-1918, Timișoara, 1997;

4.Florin Medeleț, Vasile Râmneanțu, Muzeul Banatului, File de cronică II, 1918 – 1948, Timișoara, 2003.

 

Bibliografia pentru muzeograf – Sc.Arheologie:

1.Legea nr.311/2003 – Legea muzeelor și a colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

2.Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;

3.O.G. nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național;

4.Florin DRAȘOVEAN, Cultura Vinča târzie (faza C) în Banat/Die Vinca C-kultur (Stufe C) im Banat, Timișoara, 1996.

5.Alasdair Whittle, Alex Bayliss, Alistair Barclay, Bisserka Gaydarska, Eszter Bánffy, Dušan Borić, Florin Drașovean. János Jakucs, Miroslav Marić, David Orton, Ivana Pantovic´, Wolfram Schier, Nenad Tasić,  Marc Vander Linden, A Vinča potscape; formal chronological models for the useand development of Vin;a ceramics in south-east Europe, Documenta Praehistorica, XLIII, 2016, p.1-60.

6.Wofram, Schier, The Relative and Absolute Chronology of Vinča: New Evidencen from the Type Site, în F. Drașovean (ed.) The Vinča Culture, Its Role and Cultural Connections: International Symposium on the Vinca Culture, Its Role and Cultural Connections, Timișoara, Romania, 1996, p.141-162.

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down