Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Anunț/invitație de participare – servicii transport

MUZEUL NAȚIONAL AL BANATULUI a inițiat Anunțul/Invitația de participare nr. ADV1353561/27.03.2023 privind achiziția directă de servicii transport conform

Cod CPV: 60100000-9– Servicii de transport rutier;

Criteriul de atribuire: prețul cel mai mic;

Valoarea estimată maximă luată în calcul pentru atribuire: 231.092,43 lei, exclusiv TVA.;

Durata realizării: 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

Sursa de finanţare: Alocațiile bugetare ale instituției aprobate de ordonatorul principal de credite Consiliul Județean Timiș, prin Hotărârea nr. 28/2023 privind aprobarea bugetului local al Județului Timiș pe anul 2023, poziția nr. 10 din Programul minimal al evenimentelor pentru anul 2023 la Muzeul Național al Banatului.

Documentația de atribuire: Referat de necesitate nr. 1515/23.03.2023; Notă de fundamentare nr. 1513/23.03.2023;

Specificații tehnice: Conform Caietului de sarcini nr. 1514/23.03.2023.

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI:  06.04.2023, ORA  10:00.

Serviciul de la care se pot obține informații:

Compartimentul Relații cu Publicul – MUZEUL NAȚIONAL AL BANATULUI

Email: muzeul.banatului@yahoo.com ; contact@mnab.ro;

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down