Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Anunț/Invitație de participare procedură simplificată

 

Anunț/Invitație de participare procedură simplificată:

 

REALIZARE ȘI MONTARE 80 PANOURI STRADALE PENTRU EXPOZIȚIA PATRIMONIUL SUB REFLECTOARE – TIMIȘOARA: LUMI PARALELE”

MUZEUL NAȚIONAL AL BANATULUI, a publicat Anunțul/Invitația de participare la procedura simplificată nr. SCN1111118961/30.12.2022 privind achiziția REALIZARE ȘI MONTARE 80 PANOURI STRADALE PENTRU EXPOZIȚIA PATRIMONIUL SUB REFLECTOARE – TIMIȘOARA: LUMI PARALELE”

Cod CPV: 35261000-1 — „Panouri de informare”;

Termenul limită până la care operatorii economici pot transmite solicitări de clarificări: 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări.

VALOAREA MAXIMĂ ESTIMATĂ LUATĂ ÎN CALCUL PENTRU ATRIBUIRE: 504.201,68 lei exclusiv T.V.A.; Moneda: RON.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: prețul cel mai scăzut.

DURATA REALIZĂRII: 20 de zile de la data semnării contractului de achiziție, dar nu mai târziu de 15 februarie 2023;

CANTITATEA ESTIMATĂ A SE ACHIZIȚIONA ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE: Conform Caietului de sarcini nr. 7601/23.12.2022.

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE: Cuantumul garanției de bună execuție: 10 % din prețul contractului fără T.V.A. și se va constitui conform art.40 din H.G.395/2016.

MODUL DE PREZENTARE ŞI DEPUNERE A OFERTEI:

Oferta se va depune în sistemul electronic SICAP;

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: 13.01.2023.

Nu se acceptă oferte alternative.

LOCUL DE EXECUTARE:

Cod NUTS: RO424 Timiș.

Locul principal de executare:

Timişoara, Str. Martin Luther nr. 4, Bastionul Therezia, Timișoara, Județul Timiș.

MODALITATEA DE PLATĂ: decontare etapizată aprobată de conducerea instituției pe baza procesului verbal de predare cu anexele aferente stipulate în contractual de produse, conform calendarului de amplasare.

 

 

 

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down