IDR III/2, 90 = CIL III 1457

1. Denumirea piesei: Bază de statuie;
2. Material, tehnologie: marmură de Bucova, inscripția îngrijit realizată;
3. Stare de conservare: foarte bună, o singură fisură veche și adâncă pe centrul monumentului amenință integritatea piesei;
4. Dimensiuni: 50 x 46 x 35 cm, h(litere) = 5 cm;
5. Descriere: piesa reprezintă doar partea frontală inscripționată a monumentului, mulurile chenarului patrulater sunt simple și simetric realizate;
6. Inscripția: M(arco) Cl(audio) Ti(beri) Filio Quirin(a tribu) / Frontoni Co(n)s(uli) leg(ato) aug(usti) / pr(o)pr(aetore) trium Dac(iarum) et Moes(iae) Sup(erioris) / comoti divi Veri aug(usti) donat(o) / d(onis) milit(aribus) bello Armen(iaco) et Parth(ico) ab / imp(eratore) Antonin(o) aug(usto) et a divo Vero augus(to) / coron(a) mural(i) item vallar(i) item classic(a) / item aurea item hast(is) puris IIII item vexill(o) / curator(i) oper(um) locorumq(ue) public(orum) leg(ato) leg(ionis) I Min(erviae) / leg(ato) leg(ionis) XI Cl(audiae) praetori aedili curuli abactis / senatus quaestori urbano decemviro stlitibus iudicandis / col(onia) Ulp(ia) Traian(a) Aug(usta) Dac(ica) / Sarmiz(egetusa) patrono / fortissim(o) duci amplissim(o) / praesidi
Traducerea literară: Lui Marcus Claudius fiul lui Tiberius, din tribul Quirina, Fronto, consul, legat imperial al celor trei Dacii și al Moesiei Superior, comes al fericitului împărat Verus, trecut în rândul divilor, răsplătit cu dona militaria în râzboiul cu armenii și în războiul cu parții de către împăratul Antoninus (Marcus Aurelius) augustul și de divinul Verus augustul cu corona muralis și vallaris și classica și aurea și cu hastae purae IIII și cu vexillum, curator al lucrărilor publice, comandant al legiunii I Minervia, commandant al legiunii XI Claudia, pretor, edil senatorial, cvestor urban, decemvir care analizează cererile de cetățenie, Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa patronului său, puternicului comandant de oștiri, marelui guvernator (al provinciei – îi pune acest monument).
7. Loc de descoperire: forul Coloniei Sarmizegetusa;
8. Observații cronologice, analogii: celebrul guvernator al Daciei din epoca de început a războaielor marcomanice mai are o inscripție la Roma foarte similară cu aceasta (CIL VI 1377) și se încadrează în anii 168 – 170 p.Chr.;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: (fni)
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Ioan Piso, Fasti prov. Daciae (I), Ed. Rudolf Habelt, Bonn, 1993, p. 94-102; ILS 1097; UEL 15191; HD 46370

Inapoi