IDR III/2, 89 = CIL III 1456

1. Denumirea piesei: Bază de statuie;
2. Material, tehnologie: marmură de Bucova, inscripția îngrijit realizată;
3. Stare de conservare: foarte bună, zona capitelului lipsește;
4. Dimensiuni: 112 x 70 x 22 cm, h(litere) = 2,5 – 4 cm;
5. Descriere: piesa reprezintă doar partea frontală inscripționată a monumentului, mulurile chenarului patrulater sunt simple și simetric realizate;
6. Inscripția: Q(uinto) Axio Q(uinti) F(ilio) Pal(atina tribu) A[elian(o)] / eq(uiti) r(omano) Laurenti Lavin[ati] / curatori ad popul(um) [vi(arum)] / Traianae et Aureliae [et] / Aeclanensis proc(uratori) ad alim(enta) / per Apuliam Calabriam Lu – / caniam et Bruttios proc(uratori) / rat(ionis) priv(atae) prov(inciae) Maur(etaniae) Caes(ariensis) / item per Belgicam et duas / Germanias proc(uratori) prov(inciae) / Dac(iae) Apul(ensis) bis vice praesidis / ordo col(oniae) Sarmiz(egetusae) / metropol(is) patrono
Traducerea literară: Lui Quintus Axius Aelianus, fiul lui Quintus, din tribul Palatina, cavaler roman, Laurens Lavinas, comisar pentru popor al drumurilor imperiale Traiana și Aurelia și Aeclanensis, procurator pentru alimente în Apulia, Calabria, Lucania și Brutium, procurator al averii private în provincia Mauretania Caesarensis, asemenea în Belgica și în cele două Germanii procurator al provinciei Dacia Apulensis, locțiitor al guvernatorului pentru a doua oară, consiliul decurionilor al Coloniei Sarmizegetusa Metropolis patronului său (a pus acest monument).
7. Loc de descoperire: foarte probabil forul Coloniei Sarmizegetusa;
8. Observații cronologice, analogii: acest procurator este pomenit de mai multe inscripții din Dacia și Mauretania și cronologic mandatul lui la nordul Dunării se încadrează în anii 235/6 – 238 p.Chr.;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 6340;
10. Bibliografie selective și baze de date: Ioan Piso, Fasti prov. Daciae (II), Ed. Rudolf Habelt, Bonn, 2013, p. 227-235. UEL 15190; HD 046355; ILS 1371

Inapoi