IDR III/1, 173 = CIL III 3247 (CIL III 8003)

1. Denumirea piesei: Stelă funerară (parțial păstrată);
2. Material, tehnologie: gresie conglomerată, piatra de culoare verde, stilizat sculptată și inscripționată;
3. Stare de conservare: fragmentată în 2 bucăți, este parțial distrusă suprafața în zona chenarului;
4. Dimensiuni: 107 x 80 x 17 cm, h(litere) = 6,5 – 7 cm;
5. Descriere: în registrul superior, redate într-o nișă, apare stilizat sculptat o coroană cu panglici sau bustul defunctului, chenarul în partea superioară formează 3 arcade;
6. Inscripția: D(is) M(anibus) / Terra te – / net corpus no – / men lapis atque / animam aer qu – / am melius fuer – / …..
Traducerea: Zeilor Mani, Pământul ține (cuprinde) trupul, numele este pe piatră, iar sufletul se află în aer, cu cât mai bine ar fi fost …
7. Loc de descoperire: găsită în poziție secundară reutilizată în zidul unei construcții militare de secol al XVIII-lea din Caransebeș, adusă foarte probabil de la Tibiscum;
8. Observații și datare: textul are valențe filosofice, stoice și un character poetic, elegiac;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 7497;
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994; Ana-Maria Sămărghițan, Poezia funerară în Dacia, în Funerararia dacoromana (coord. Mihai Bărbulescu), Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, p. 175-176; UEL 17552; HD 0465668; CLE 01207

Inapoi