IDR III/1, 163

1. Denumirea piesei: Stelă funerară (fragment);
2. Material, tehnologie: calcar mineral, piesa îngrijit sculptată și inscripționată;
3. Stare de conservare: relativ bună, fragmentul reprezintă doar începutul inscripției;
4. Dimensiuni: 49 x 75 x 26 cm, h(litere) = 5,5 – 6 cm;
5. Descriere: în partea superioară se poate distinge îmbrăcămintea a două personaje, probabil busturile unui bărbat și o femeie, întreaga scenă și textul epigrafei este încadrat de două hemicoloane cu capitel și fusurile în spirală simetric redate în relief;
6. Inscripția: D(is) M(anibus) / Brisanus Au – / lusani miles co – / [h(ortis) I Vind(elicorum) ….
Traducerea: Zeilor Mani, Brisanus Aulusani, soldat în cohorta I de vindilici(?) …
7. Loc de descoperire: găsită în poziție secundară reutilizată în zidul castrului mare de la Tibiscum;
8. Observații și datare: textul indică numele unui soldat de origine tracică;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 7507;
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994; UEL 15014; HD 044784; EDCS-11200468

Inapoi