IDR III/1, 139 = CIL III 7997

1. Denumirea piesei: Altar votiv;
2. Material, tehnologie: marmură de Bucova, sculptat și inscripționat elegant;
3. Stare de conservare: piesa este întreagă, dar suprafața mai ales în zona marginilor este destul de roasă, monumentul a fost folosit mult timp în evul mediu și epoca modernă ca masă de altar într-o biserică din Caransebeș;
4. Dimensiuni: 113 x 52 x 41 cm, h(litere) = 4,8 cm;
5. Descriere: altarul este unul de mari dimensiuni, monumentul are sub capitel înzona centrală o piesă metalică rotundă înfiptă deasupra inscripției, iar deasupra pe capitel un focus semisferic foarte adânc și care dispune de un canal de scurgere la exterior care este orientat în spatele pietrei;
6. Inscripția: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) / Iulius / Valentin[us] / [f]lamen m(unicipii) T(ibisci) / pro salutem / suam suorum – / que omnium / contubern(al)ium / v(otum) l(ibens) m(erito) p(osuit)
Traducere literară: Lui Iuppiter cel prea bun și mare (numit și) Dolichenus, Iulius Valentinus, preot al municipiului Tibiscum pentru sănătatea sa și alor săi, a tuturora și a credincioșilor săi, juruința cu bucurie a împlinit-o după merit.
7. Loc de descoperire: Monumentul voluminos a fost descoperit în poziție secundară în Caransebeș, pe la mijlocul secolului al XIX-lea, dar după conținutul textului sigur provine de la Tibiscum.
8. Observații cronologice, (analogii): datarea inscripției se poate face datorită dedicantului, care este o personalitate foarte cunoscută în lumea provincială nord-dunăreană îndeosebi în perioada domniei împăratului Septimius Severus, sfârșitul secolului al II-lea / începutul secolului al III-lea p.Chr.
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara nr.inv: IV 6346;
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994; Doina Benea, Septimius Severus și Tibiscum, în Patrimonium Banaticum, II / 2003, Ed. Mirton, Timișoara, p. 91-93; UEL 17561; HD 043617; CCID 00163; EDCS-28400678

Inapoi