IDR III/1, 135

1. Denumirea piesei: Altar votiv;
2. Material, tehnologie: carcar, stilizat prelucrată și inscripționată (stare fragmentară din cauza friabilității pietrei);
3. Stare de conservare: precară, câmpul inscripției este aproape în întregime ros de vechime (litere greu vizibile);
4. Dimensiuni: 47 x 27 x 18 cm, h(litere) = 3 cm;
5. Descriere: partea păstrată cu capitel și bază are o profilatură clasică;
6. Inscripția: Dis Patr(iis) / … Marcel(us sive -inus)… / …L Del…[n(umeri)]? / Palm(yrenorum) Ti[b(iscensium) / [?v(otum)] s(olvit) l(ibens) m(erito)
Traducerea: Zeilor patriei, … Marcelus, militar din (unitatea) numerus de palmyreni din Tibiscum, juruința făcută a împlinit-o cu bucurie după merit.
7. Loc de descoperire: în anul 1970 a fost găsită într-una din clădirile din așezarea civilă din vecinătatea castrului mare de la Tibiscum (latura nordică);
8. Observații și datare: textul este dificil de reconstituit mulțumitor și nu oferă posibilități de datare exactă, sec. II-III p.Chr.;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 7490;
10. Bibliografie și baze de date: Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994; Ovidiu Țentea, Ex Oriente Ad Danubium. The Syrian Units on the Danube Frontier of the Roman Empire, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2012, p. 71-72; UEL 15193; HD 020602; EDCS-11200446; AE 1977, 00695

Inapoi