IDR III/1, 134

1. Denumirea piesei: Altar votiv;
2. Material, tehnologie: marmură de Bucova, elegant prelucrată și inscripționată (stare fragmentară din cauza friabilității pietrei);
3. Stare de conservare: precară, câmpul inscripției este aproape în întregime ros de vechime (urme de vopsea roșie în interiorul literelor);
4. Dimensiuni: 80 x 28 x 31 cm, h(litere) = 3 – 3,5 cm;
5. Descriere: partea păstrată cu capitel și bază are în partea superioară centrală o rozetă, la marginea dreaptă o volută, profilatură elegantă (la Muzeul din Caransebeș se mai păstrează un fragment mai mic, din latura stângă) – am redat aici desenul care reconstituie întregul monument.
6. Inscripția: Bel[o] deo Palmyr(eno) / Ae[l(ius) Z]abdibol / ar[m]orum cus(tos) / e[x Nu]mero / Pal[myreno]rum / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Traducerea: Lui Bel zeul Palmyrei, Aelius Zabdibol, armurier din (unitatea) numerus de palmyreni, juruința făcută a împlinit-o cu bucurie după merit.
7. Loc de descoperire: găsită în poziție secundară reutilizată în zidul castrului mare de la Tibiscum (latura estică, aproape de porta praetoria a castrului mare);
8. Observații și datare: textul este o dedicației (unică în Dacia) către zeul patriei, Bel al Palmyrei, sec. II-III p.Chr.;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 7495;
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994; Ovidiu Țentea, Ex Oriente Ad Danubium. The Syrian Units on the Danube Frontier of the Roman Empire, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2012, p. 71-72. AE 1971, 00405; AE 1977, 00694 UEL 15411; HD 020599; EDCS-11200445

Inapoi