IDR III/1, 130

1. Denumirea piesei: Bază de statuie imperială;
2. Material, tehnologie: gresie calcaroasă, inscripția îngrijit realizată;
3. Stare de conservare: stare fragmentară (restaurată), a fost desprinsă cu dalta de pe blocul de piatră (acesta fiind prea greu de transportat) pentru a fi dusă la muzeu de arheologul Marius Moga (martie 1972);
4. Dimensiuni: 55 x 55 x 5 cm, h(litere) = 4 cm;
5. Descriere: piesa reprezintă doar câmpul inscripției;
6. Inscripția: Imp(eratori) caes(ari) divi Anto – / nini fil(io) divi Hadr(iani) / nep(oti) divi Traiani Part(hici) pronepoti divi Ner – / vae abnep(oti) M(arco) Aurel(io) Antonino aug(usto) Ar – / menico pont(ifici) max(imo) imperatori II trib(uniciae) / potes(tatis) XVIIII, co(n)s(uli) III, coh(ors) I Sag(ittariorum)
Traducere literară: Împăratului cezar fiu al divinului Antoninus, nepot al divinului Hadrianus, strănepot al divinului Traianus Parthicus, străstrănepot al divinului Nerva, Marcus Aurelius Antoninus augustul, învingător al armenilor, mare pontif, aclamat de armată pe câmpul de luptă ca învingător de două ori, cu puterea tribuniciană a nouăsprezecea oară, consul a treia oară, cohorta I de arcași (i-a ridicat monumentul).
7. Loc de descoperire: (în poziție secundară) zidită în peretele clădirii comandamentului (principia) castrului mare de la Tibiscum;
8. Observații cronologice, analogii: inscripția a fost pusă de unitatea militară de arcași, de la Tibiscum, după întoarcerea de pe frontul parthic și datează de la finalul anului 165 p.Chr.;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 7516;
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994; Călin Timoc, Câteva precizări cu privire la monumentele epigrafice ale cohortei I Sagittariorum de la Tibiscum, în BCSS, 2, 1996, p. 117 – 121; UEL 17559; HD 046481; EDCS-11200444

Inapoi