Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

2010 – Analele Banatului XVIII

Articol Pagina
ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, SORIN TINCU,
Verbicioara Discoveries in Hunedoara
11

VICTOR SAVA, MARIUS ARDELEANU,
Observaţii asupra unei achiziţii a Complexului Muzeal Arad
Observations Concerning an Acqusition of the Arad Museum
23

DUMITRU PROTASE,
Castrul legiunii IIII Flavia de la Berzovia. Săpăturile arheologice din anii 1965–1968
Das Lager der Legion IV Flavia von Berzovia. Die Ausgrabungen der Jahre 1965–1968
33

ALEXANDRU FLUTUR,
Cărămizile ştampilate ale legiunii XIII Gemina de la Cenad şi Sânnicolau Mare Stamped Bricks of Legio XIII Gemina at Cenad and Sânnicolau Mare
63

RAOUL ŞEPTILICI,
Monete barbarizate de secolul al IV-lea din bronz din Banat în descoperiri izolate Fourth Century Bronze Barbarous coins from Banat (Isolated Finds)
69

VASILE-BOGDAN DOMOCOŞ,
Bijuterii monetare la barbarii dintre Dacia şi Pannonia Coin Jewelry at the Barbarians Between Dacia and Pannonia
77

CORIOLAN HORAŢIU OPREANU,
Medalionul cu măşti din tezaurul de la Şimleul Silvaniei (Szilágysomlyó). Precizări iconografice şi influenţe culturale The “Masks” Medallion from the Hoard at Şimleul Silvaniei (Szilágysomlyó). Iconography and Cultural Influences
81
ISTORIE MEDIE

DANIELA TĂNASE,
Despre artizanii metalelor în izvoare scrise din zorii Evului Mediu
On the Metal Craftsmen According to Early Middle Age Written Sources
115

LIGIA BOLDEA,
Un secol din evoluţia unui domeniu feudal al Banatului de Câmpie: domeniul familiei nobile Danciu de Macedonia
Un siècle de l’évolution d’un domaine fèodal du Banat champêtre: les domaines de la famille noble Danciu de Macédonie
123

ADRIAN MAGINA,
Un nobil sârb în Banatul secolului al XV-lea: Miloš Belmužević
A Serbian Nobleman From XVth Century Banat: Miloš Belmužević
135

LIVIA MAGINA,
Dreptul de târg şi procesul de urbanizare. Cazul Felnac
Market Right and Urbanization Process. Felnac Case
143
ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

DRAGOŞ-LUCIAN ŢIGĂU,
Studenţi din Timişoara la şcoli şi universităţi europene (1730–1850)
Studenten aus Temeswar an europäischen Schulen und Universitäten (1730–1850)
151

ZORAN MARCOV, CIPRIAN GLĂVAN,
Istoria familiei Nikolics redată într-un document din colecţia Muzeului Banatului
Die Geschichte Der Familie Nikolics In Einer Urkunde Aus Der Sammlung Des Banater Museums
173

VASILE DUDAŞ,
O personalitate marcantă a Banatului. Lucian Georgevici (1875–1940)
Une personnalité marquant du Banat. Lucian Georgevici (1875–1940)
185

FELICIA ANETA OARCEA,
Dinamica ştiutorilor de carte în comitatul Arad la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX
La dynamique des gens lettrés dans le comté d’Arad à la fin de XIXème siècle et au début du XXème
193

RADU ARDELEAN,
Viziunea lui Atanasie Marian Marienescu asupra istoriei vechi a românilor
The Visions of Atanasie Marian Marienescu Upon the Old History of the Romanian People
205

NICOLETA TOMA-DEMIAN,
Augustin Weber (1833–1909)
Augustin Weber (1833–1909)
227

IONELA MOSCOVICI,
Banatul în aşteptarea păcii. Premisele unei misiuni franceze
Le Banat en attendant la paix, le prémices d’une mission française
241

ADRIAN DEHELEANU,
Dotarea aeronauticii române în perioada interbelică
Die Ausstattung der rumänischen Aeronautik während der Zwischenkriegszeit
251

VASILE RĂMNEANŢU,
Activitatea Primăriei Timişoara în anul 1933
The Main Activities Developed by the Townhall of the Municipe of Timişoara in 1933
259

DUMITRU TOMONI,
Adunările generale ale regionalei “Astra Bănăţeană” (1937–1948)
Les réunions générales de la régionale « Astra Bănăţeană » (1937–1948)
275

SÎNZIANA PREDA,
A doua conflagraţie mondială, între document scris şi memorial
The Second World War Between Written and Memorial Document
285

RADU PĂIUŞAN,
Activitatea Uniunii Patrioţilor în Banat în anul 1944
Die Tätigkeit des Patriotenverbands in Banat im Jahre 1944
291

ANTONIO FAUR,
Organizaţiile Partidului Naţional Ţărănesc-Maniu din Bihor (1944–1946)
The Organizations of Maniu’s National Peasants’ Party in Bihor (1944–1946)
303

EUSEBIU NARAI,
Situaţia financiar-bancară în judeţul Severin (1944–1948)
La situation fi nancière-bancaire dans le département de Severin (1944–1948)
327

CEZAR STANCIU,
Jivkov şi Dej între prietenie şi interese. Relaţiile româno-bulgare după al doilea război mondial (1948–1964)
Jivkov and Dej Between Friendship and Interest. Th e Romanian-Bulgarian Relations in the Aftermath of World War II (1948–1964)
345

MIODRAG MILIN,
Sârbii din România sub imperiul “limbii de lemn” de la “Iuda” Tito şi “Genialul” Stalin spre jaloanele comunismului autohton
Th e Serbs in Romania Under the Rule of “Wooden Language” from “Yuda” Tito and Stalin “The Genious” to the Regulations of Domestic Communism
355
ISTORIA CULTURII, MUZEOLOGIE, ISTORIOGRAFIE
CATALOAGE, VARIA

HEDY M-KISS,
Antimise – analiză iconografică
Antimensia – Iconographic Analyses
367

RECENZII
© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down