Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

2004-2005 – Analele Banatului XII-XIII

Articol Pagina

REMEMBER FLORIN MEDELET
I

Lista selectiva a lucrarilor stiinţifice publicate
III
Activitatea expozitionala în cadrul Muzeului Banatului VI
ARHEOLOGIE SI ISTORIE VECHE

SVEND HANSEN, Figurinele neolitice din sudul Bazinului Carpatic
 Neolithische Figuralplastik im Südlichen Karpatenbecken
25

WOLFRAM SCHIER, FLORIN DRASOVEAN, Masca rituala descoperita în tellul neolitic de la Uivar (jud. Timis)
Die Gesichttonmaske In Uivar Entdeckt
41

FLORENTINA MARTIS, OCTAVIAN POPESCU, Studiu tipologic al inventarului litic cioplit şi slefuit de la Sânandrei, nivelul IV, 2004
Typological Study of the Chipped and Polished Lithics from Sânandrei (Timis
County). 1994 Campaign – Level IV
57

JOHN M. O’SHEA, ALEX W. BARKER, SARAH SHERWOOD, ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, New Archaeological Investigations at Pecica-Santul Mareî Noi cercetari arheologice la Pecica-Santul Mare
81

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, Materiale apartinând culturii Cruceni-Belegiš descoperite în hotarul localitatii Dragsina (jud. Timis)
Materials belonging to the Culture Cruceni-Belegiš discovered in the Boundaries of
the Locality of Dragsina (Timiş County)
111

GEORGETA EL SUSI, Animal Exploitation during the Bronze Age in Sw Romania with a Special Referring to Ostrovul Corbului (Mehedinti County)
Exploatarea animalelor în epoca bronzului în sud-vestul României cu referire
speciala la Ostrovul Corbului
127

SORIN M. PETRESCU, DANIEL ALIC, Fortificatiile dacice de la Obreja (jud. Caras-Severin)
The Dacian Fortification from Obreja (Caras-Severin County)
143

DAN SEBASTIAN CRISAN, CALIN TIMOC, Inginerii împaratului Traian (I).
Mensorul Balbus Die Ingenieure Kaisers Trajan (I). Balbus Der Mensor
157

DOINA BENEA, Armata Daciei şi campania din Orient a împaratului Gordian al III-lea
L’armee de la Dacie et la campagne de l’empereur Gordien III en Orient
171

CALIN TIMOC, Fortificatii romane din Banat (II). Teregova (date si controverse)
Römische Festungen im Banat (II). Teregova (Daten und Kontroversen)
187

ALIN JITAREL, Aspecte sociale ale cultului mithriac în Dacia
Social Aspects of Mithraic Cult in Dacia
199

MARIANA CRÎNGUS, Elemente ornamental-simbolice pe monumentele din sudvestul Daciei romane (II)
Des éléments ornamentaux-symboliques sur les monuments du sud-ouest de la
Dacie romaine (II)
225

RAOUL-M. SEPTILICI, ANGEL TRUICAN, Câteva monete romane imperiale descoperite întâmplator pe raza localitatii Berzovia (jud. Caras-Severin)
 Accidental Discovery of Roman Imperial Coins around the Village of Berzovia
(Caraş-Severin County)
231

DANIELA TANASE, Câteva observatii cu privire la mormântul de orfevru din epoca avara descoperit la Felnac (jud. Arad)
Einige Bemerkungen im Bezug mit der Schmiedegraben aus der Awarischen Zeit
Gefunden im Felnac (Kreis Arad)
237

ADRIAN BEJAN, Economia satului banatean la începutul feudalismului (sec. VIII-XI)
L’économie du village banatois au début du féodalisme (les VIIIe-XIe siècles)
265
ISTORIE MEDIE, MODERNA SI CONTEMPORAN

IOAN HATEGAN, Dictionar istoric al asezarilor din Banat. Secolele XI-XX. Litera A
Dictionnaire historique des sites du Banat. Le XIe-XXe siècles. La lettre A
297

PETROVICS ISTVÁN, The Burghers of Medieval Temesvár/Timişoara in the Light of Written Sources
Cetatenii Timişoarei medievale în lumina izvoarelor scrise
317

LIGIA BOLDEA, Noi consideratii asupra elitelor sociale româneşti banatene: stapânii de pe valea Bistrei (sec. XV-XVI)
Des nouvelle considérations sur les élites sociales roumaines banatiennes: les maîtres de la vallée de Bistra (XV-XVI-e siècles)
325

OVIDIU MARINEL KOCH-TUFIS, Dispozitiile Camerei Aulice adresate la 7 decembrie 1717 Comisiei Banatene de Organizare a Mineritului
Wirtschaftliche, Administrative, und die Organisation des Grenzgebietes des Banats betreffende maßnahmen der Hofkammer in Wien in der Verordnung vom 7. Dezember
1717, adressiert an die Montanistische Banater Einrichtungskommission
343

ANGELA DUMITRESCU, Imaginea Casei Regale din România reflectata în presa româneasca din Banat între 1881-1918
The Image of the Royal House of Romania reflected in the Romanian Press in Banat
between 1881-1918
371

NICOLETA TOMA-DEMIAN, Medalia aniversarii lui Ormós Zsigmond la 70 de ani (20 februarie 1883)
The Anniversary Medal of Ormós Zsigmond at the 70th Birthday (20th of February
1883)
379

IOAN MUNTEANU, Emigrari din Banatul istoric la sfârsitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea
Emigrations from the historical Banat at the end of the 19th and the beginning of the
20th centuries
393

PETRU BOTIŞ, VASILE DUDAŞ, Emil Botiş (1904-1984)
413

GABRIEL SALA, Felnacul sub ocupatia trupelor iugoslave din 1918-1919. Un dârz patriot: parintele ortodox Aurel Sebesan
Felnac sous l’occupation des troupes yougoslaves en 1918-1919. Un téméraire
patriote, le père orthodoxe Aurel Sebesan
433

EUSEBIU NARAI, Organizarea administrativ-teritoriala a judetului Severin în anii 1918-1950
L’organisation administrative-territorielle du département de Severin dans les
années 1918-1950
443

VALERIU GIURAN, Unele documente militare inedite privind actiunile de lupta ale Diviziei 1 Infanterie Instructie în cel de-al doilea razboi mondial, campania din vest, în dispozitivul de aparare din zona Timişoara, în perioada 24 august – 7
septembrie 1944
Some Unknown Military Documents regarding the Fighting Actions of the 1st Infantry
Division between August 24 and September 7 1944
451

DUMITRU TOMONI, Cultura si politica în Banat (1944-1948). Sfârşitul regionalei “Astra Banateana”
Kultur und Politik in Banat (1944-1948). Die Ende der “Astra Banateana”
Regionabteilung
457

VASILE RAMNEANTU, Câteva consideraţii privind starea de spirit a locuitorilor din judetul Timis – Torontal
The State of Spirit of the Inhabitants of the Timis –
Torontal County in 1947
481
ISTORIA CULTURII, MUZEOLOGIE, ISTORIOGRAFIE, CATALOAGE, VARIA

FLORIN MEDELET, Date din istoria comunei Doclin (jud. Caraş-Severin)
Records Regarding the History of the Doclin Village
in Caras-Severin County
513

SORIN FORTIU, Contribuţii documentare inedite referitoare la familia şi activitatea lui Johnny Weissmüller (1904-1984)
Unknown Documentary Contributions referring to Johnny Weissmüller’s Family
and Activity
523
MATEI DOMOCOS, Consideraţii privind locul în care a vazut lumina zilei Johnny Weissmüller
Some Remarks on the Birthplace of Johnny Weissmüller
541

HEDY KISS, Steagul formatiei de pompieri voluntari din Tormac (jud. Timiş)
The Flag of the Volunteer Fire Department from Tormac (Timiş County)
547

RADU ARDELEAN, Istoriografia în revista Banatul (Timişoara, 1926-1930)
L’historiographie dans la revue Banatul (Timisoara, 1926-1930)
565

FLORIN DRASOVEAN, Expoziţia internaţionala “Maşti, oameni, ritual”
607

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, Arta prelucrarii bronzului în Banat (mileniul al II-Lea în.Chr.). Expozitie internaţionala itineranta
611

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, Cercetarile arheologice de salvare de la Deta-Dudarie. Expozitie temporara
615
RAPOARTE DE SAPATURI ARHEOLOGICE

RAZVAN PINCA, PETRU ROGOZEA, O noua asezare din epoca bronzului apartinând grupului cultural Balta-Sarata descoperita la
Coşteiu (jud. Timiş). I.
A New Bronze Age Settlement of Balta Sarata Type
from Coşteiu (Timiş County)
619

MIRCEA MARE, VALENTIN CEDICA, Cercetarile arheologice de la Herneacova-Cetate (or. Recaş, jud. Timiş). Campaniile 2004 – 2005 (II).
Archaeological Excavations at Herneacova – Cetate (Timis County). Th e 2004-2005
Campaigns (II)
633

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, Cercetarile arheologice de salvare din anul 2005 de la Deta-Dudarie. Raport preliminar de sapatura
Rescue Archaeological Excavations at Deta-Dudarie. Preliminary Report of
Excavation
637

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, CALIN TIMOC, Cercetarile arheologice de la Foeni-Selişte (jud. Timiş). Raport preliminar
 Die Archäologische Ausgrabungen von Foeni, Ort Seliste
657
PREZENTARI DE CARTE, RECENZII

SERGHEJ KARMANSKI, Donja Branjevina: A Neolithic Settlement near Deronje in the Vojvodina (Serbia), Trieste, 2005, 309 pag., 20 tab., 46 fig., 211 pl. (Florin
Drasovean)
677

LOLITA NIKOLOVA (Ed.), Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe, BAR International Series 1139, 2003, vol 1-2, 612 pag., (Florin
Drasovean)
680
DIN CRONICA MUZEULUI BANATULUI

Colectivul secţiei de arheologie a Muzeului Banatului în anii 2004-2005
685
Colectivul secţiei de istorie a Muzeului Banatului în anii 2004-2005 685

Carţi, studii, recenzii, cataloage, pliante şi cronici de expoziţie publicate de membrii sectiilor de arheologie şi istorie în perioada 2004-2005
687

Cronica acţiunilor culturale ale Muzeului Banatului în anul 2004
693

Cronica acţiunilor culturale ale Muzeului Banatului în anul 2005
697

Activitatea de cercetare arheologica a Muzeului Banatului în anul 2004
703

Activitatea de cercetare arheologica a Muzeului Banatului în anul 2005
705

Cresterea patrimoniului secţiei de istorie
a Muzeului Banatului, 2004-2005
707

Creşterea patrimoniului numismatic al Muzeului Banatului între anii 2003-2005
709

Publicaţii intrate în patrimoniul bibliotecii Muzeului Banatului prin schimb naţional, internaţional, donaţii şi achiziţii între 2003-2005
711

ABREVIERI
715
© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down