Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

1. Denumirea piesei: Altar votiv;
2. Material, tehnologie: marmură de Bucova, sculptat și inscripționat elegant;
3. Stare de conservare: piesa este întreagă, dar suprafața mai ales în zona marginilor este destul de roasă, monumentul a fost folosit mult timp în evul mediu și epoca modernă ca masă de altar într-o biserică din Caransebeș;
4. Dimensiuni: 113 x 52 x 41 cm, h(litere) = 4,8 cm;
5. Descriere: altarul este unul de mari dimensiuni, monumentul are sub capitel înzona centrală o piesă metalică rotundă înfiptă deasupra inscripției, iar deasupra pe capitel un focus semisferic foarte adânc și care dispune de un canal de scurgere la exterior care este orientat în spatele pietrei;
6. Inscripția: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) / Iulius / Valentin[us] / [f]lamen m(unicipii) T(ibisci) / pro salutem / suam suorum – / que omnium / contubern(al)ium / v(otum) l(ibens) m(erito) p(osuit)
Traducere literară: Lui Iuppiter cel prea bun și mare (numit și) Dolichenus, Iulius Valentinus, preot al municipiului Tibiscum pentru sănătatea sa și alor săi, a tuturora și a credincioșilor săi, juruința cu bucurie a împlinit-o după merit.
7. Loc de descoperire: Monumentul voluminos a fost descoperit în poziție secundară în Caransebeș, pe la mijlocul secolului al XIX-lea, dar după conținutul textului sigur provine de la Tibiscum.
8. Observații cronologice, (analogii): datarea inscripției se poate face datorită dedicantului, care este o personalitate foarte cunoscută în lumea provincială nord-dunăreană îndeosebi în perioada domniei împăratului Septimius Severus, sfârșitul secolului al II-lea / începutul secolului al III-lea p.Chr.
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara nr.inv: IV 6346;
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994; Doina Benea, Septimius Severus și Tibiscum, în Patrimonium Banaticum, II / 2003, Ed. Mirton, Timișoara, p. 91-93; UEL 17561; HD 043617; CCID 00163; EDCS-28400678

Inapoi

1. Denumirea piesei: Altar votiv (fragmentar);
2. Material, tehnologie: marmură de Bucova, sculptat după canoanele clasice ale artei romane provinciale;
3. Stare de conservare: piesa fragmentată în momentul descoperirii, textul monumentul se păstrează în stare foarte bună, mai puțin zona bazei (care a necesitat o restaurare integrală);
4. Dimensiuni: 60 x 41 x 31 cm, h(litere) = 5 – 6 cm;
5. Descriere: altarul este unul de mici dimensiuni, inscripționat într-un stil minimalist și sobru;
6. Inscripția: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Laecanius / Paulinus / vet(eranus) v(otum) s(olvit)
Traducerea literară: Lui Iuppiter cel prea bun și mare, Laecanius Paulinus veteran, a împlinit juruința.
7. Loc de descoperire: Monumentul a fost descoperit la săpăturile din castru tibiscens, în anul 1967, în fața uneia dintre porțile castrului;
8. Observații cronologice, (analogii): Dedicantul mai este cunoscut dintr-o altă inscripție votivă la Tibiscum (IDR III / 1, 137) și datorită acestui fapt putem data și această epigrafă tot cândva în timpul domniei împăratului Caracalla;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara nr.inv: IV 7496;
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994; Adrian Husar, Celți și germani în Dacia Romană, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, p. 147-148; UEL 15198; HD 046508; EDCS-11200449

Inapoi

1. Denumirea piesei: Altar votiv (fragmentar);
2. Material, tehnologie: marmură de Bucova, sculptat după canoanele clasice ale artei romane;
3. Stare de conservare: piesa fragmentată în momentul descoperirii, textul monumentul se păstrează în stare foarte bună, mai puțin zona capitelului;
4. Dimensiuni: 140 x 70 x 50 cm, h(litere) = 4,5 / 5,5 – 6 cm;
5. Descriere: altarul este unul de mari dimensiuni, chenarul câmpului inscripționat elegant profilat, într-un stil sobru. Textul conține multe ligaturi, dar și martelări;
6. Inscripția: Deo Soli / Ierhaboli / pro salutem / D[[D(ominorum)]] N[[N(ostrorum)]] Aug[[g(ustorum)]] / Aurel(ius) Laecanius / Paulinus vet(eranus) / ex c(ustode) a(rmorum) coh(ortis) I Vind(elicorum) / et dec(urio) col(oniae) Sarmiz(egetusae) / v(otum) l(ibens) s(olvit)
Traducerea literară: Zeului Soare, Ierharbol, pentru sănătatea stăpânilor noștri (doi) augusti, Aurelius Laecanius Paulinus veteran, fost armurier în cohorta I de vindelici și decurion al coloniei Sarmizegetusa a împlinit cu bucurie juruința.
7. Loc de descoperire: Monumentul a fost descoperit la săpăturile din castru tibiscens, în anul 1967.
8. Observații cronologice, (analogii): datarea inscripției se poate face cu destul de multă precizie, în perioada scurtă a domniei commune a celor 2 împărați frați Caracalla și Geta (211 – 212 p.Chr.). Dedicantul care deține (probabil formal) decurionatul coloniei Sarmizegetusa mai este cunoscut dintr-o inscripție votivă la Tibiscum (IDR III / 1, 138);
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara nr.inv: IV 7500;
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994; Adrian Husar, Celți și germani în Dacia Romană, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, p. 147-148; UEL 15194; HD 020605; AE 1977, 00697; EDCS-11200448

Inapoi

1. Denumirea piesei: Bază statuie funerară;
2. Material, tehnologie: marmură de Bucova, clasic sculptată cu textul inscripționat prin incizare elegant dispus pe piatră;
3. Stare de conservare: foarte bună (doar baza pietrei parțial distrusă),
4. Dimensiuni: 122 x 56 x 46 cm, h(litere) = 4 – 5,5 cm;
5. Descriere: monumentul este realizat după canoane clasice, capitelul ornamentat cu o bordură are pe frontonul simplu o unealtă (ascia);
6. Inscripția: D(is) M(anibus) / Valeriae Cres – / centilae vix(it) / ann(is) XXXV / C(aius) Caecil(ius) Felix / aug(ustalis) col(oniae) / coniugi b(ene) m(erenti) / posuit
Traducerea literară: Zeilor Mani, Valeriei Crescentila a trait ani 35 Caius Caecilius Felix augustal al coloniei (Sarmizegetusa) soției sale vrednice a pus (monumentul).
7. Loc de descoperire: castrul mare de la Jupa – Tibiscum (în săpăturile arheologice din anul 1967), refolosită pentru plombarea zidului de incintă în epoca romană târzie (poziție secundară);
8. Observații, datare: sec. II – III p.Chr.;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 7515;
10. Biliografie selectivă și baze de date: Doina Benea, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994; UEL 15054; HD 020608; EDCS-11200475

Inapoi

1. Denumirea piesei: Stelă funerară (fragment);
2. Material, tehnologie: calcar mineral, piesa îngrijit sculptată și inscripționată;
3. Stare de conservare: relativ bună, fragmentul reprezintă doar începutul inscripției;
4. Dimensiuni: 49 x 75 x 26 cm, h(litere) = 5,5 – 6 cm;
5. Descriere: în partea superioară se poate distinge îmbrăcămintea a două personaje, probabil busturile unui bărbat și o femeie, întreaga scenă și textul epigrafei este încadrat de două hemicoloane cu capitel și fusurile în spirală simetric redate în relief;
6. Inscripția: D(is) M(anibus) / Brisanus Au – / lusani miles co – / [h(ortis) I Vind(elicorum) ….
Traducerea: Zeilor Mani, Brisanus Aulusani, soldat în cohorta I de vindilici(?) …
7. Loc de descoperire: găsită în poziție secundară reutilizată în zidul castrului mare de la Tibiscum;
8. Observații și datare: textul indică numele unui soldat de origine tracică;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 7507;
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994; UEL 15014; HD 044784; EDCS-11200468

Inapoi

1. Denumirea piesei: Stelă funerară ? (mic fragment din zona centrală a monumentului inscripționat);
2. Material, tehnologie: gresie calcaroasă, literele îngrijit inscripționate;
3. Stare de conservare: relativ bună, fragmentul reprezintă doar finalul inscripției bilingve;
4. Dimensiuni: 30 x 40 x 9 cm, h(litere) = 3,5 cm;
5. Descriere: forma literelor este alungită, iar rândurile sunt atent liniate;
6. Inscripția: ………. / ……… / [ex n(umero) Palmyren]orum vi[xit ann(is) ….] / […….?] e x eis mili(tavit) anni[s] …. / […… T]hemhes fratr[i be -] / [nemeren]ti pos(uit) Textul palmyrean (de la stânga la dreapta)> BR TYB ….
Traducerea: … din unitatea numerus de palmyreni a trăit ani…, Themhes fratelui vrednic i-a pus epitaful. Textul scris în aramaică mai pomenește și un alt nume … fiul lui Taibol = Tyb(wl).
7. Loc de descoperire: găsită în poziție secundară reutilizată în zidul castrului mare de la Tibiscum;
8. Observații și datare: inscripția latină a fost dublată de un text scris în aramaică (sfârșitul secolului II / începutul secolului III p.Chr.);
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: (fni);
10. Bibliografie selective și baze de date: Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994; Ovidiu Țentea, Ex Oriente Ad Danubium. The Syrian Units on the Danube Frontier of the Roman Empire, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2012, p. 71-72; UEL 15196; HD 044783; EDCS-11200474

Inapoi

1. Denumirea piesei: Stelă funerară ? (mic fragment);
2. Material, tehnologie: calcar mineral, piatra chiar dacă este de mici dimensiuni e îngrijit inscripționată (prezintă pe alocuri și urme de vopsire cu roșu a literelor);
3. Stare de conservare: relativ bună, fragmentul reprezintă doar începutul inscripției;
4. Dimensiuni: 20 x 21 x 4 cm, h(litere) = 3,5 cm;
5. Descriere: în colțul superior stânga, se poate distinge mulura chenarului;
6. Inscripția: D(is) M(anibus) / Procu[la] / Batava [vix(it)] / [a]n(nis) XXVI A ?……
Traducerea: Zeilor Mani, Procula Batava a trăit ani 26,…
7. Loc de descoperire: găsită în poziție secundară reutilizată în zidul castrului mare de la Tibiscum;
8. Observații și datare: textul indică numele unei persoane feminine de origine batavă, datarea cea mai probabilă după anul 213 p.Chr., anul Constituției Antoniniana (secolul III p.Chr.);
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: (fni);
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994; Adrian Husar, Celți și germani în Dacia Romană, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, p. 61; UEL 15195; HD 020611; AE 1977, 00699

Inapoi

1. Denumirea piesei: Bază de statuie imperială;
2. Material, tehnologie: gresie calcaroasă, inscripția îngrijit realizată;
3. Stare de conservare: stare fragmentară (restaurată), a fost desprinsă cu dalta de pe blocul de piatră (acesta fiind prea greu de transportat) pentru a fi dusă la muzeu de arheologul Marius Moga (martie 1972);
4. Dimensiuni: 55 x 55 x 5 cm, h(litere) = 4 cm;
5. Descriere: piesa reprezintă doar câmpul inscripției;
6. Inscripția: Imp(eratori) caes(ari) divi Anto – / nini fil(io) divi Hadr(iani) / nep(oti) divi Traiani Part(hici) pronepoti divi Ner – / vae abnep(oti) M(arco) Aurel(io) Antonino aug(usto) Ar – / menico pont(ifici) max(imo) imperatori II trib(uniciae) / potes(tatis) XVIIII, co(n)s(uli) III, coh(ors) I Sag(ittariorum)
Traducere literară: Împăratului cezar fiu al divinului Antoninus, nepot al divinului Hadrianus, strănepot al divinului Traianus Parthicus, străstrănepot al divinului Nerva, Marcus Aurelius Antoninus augustul, învingător al armenilor, mare pontif, aclamat de armată pe câmpul de luptă ca învingător de două ori, cu puterea tribuniciană a nouăsprezecea oară, consul a treia oară, cohorta I de arcași (i-a ridicat monumentul).
7. Loc de descoperire: (în poziție secundară) zidită în peretele clădirii comandamentului (principia) castrului mare de la Tibiscum;
8. Observații cronologice, analogii: inscripția a fost pusă de unitatea militară de arcași, de la Tibiscum, după întoarcerea de pe frontul parthic și datează de la finalul anului 165 p.Chr.;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 7516;
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994; Călin Timoc, Câteva precizări cu privire la monumentele epigrafice ale cohortei I Sagittariorum de la Tibiscum, în BCSS, 2, 1996, p. 117 – 121; UEL 17559; HD 046481; EDCS-11200444

Inapoi

1. Denumirea piesei: Altar votiv de mici dimensiuni (fragmentar);
2. Material, tehnologie: gresie nisipoasă, rudimentar prelucrată și inscripționată (stare fragmentară);
3. Stare de conservare: precară, câmpul inscripției nu se păstrează în afară de primele rânduri;
4. Dimensiuni: 27 x 18 x 10 cm, h(litere) = 2 – 3 cm;
5. Descriere: partea păstrată cu capitel are în zona superioară un ornament triunghiular stilizat sculptat pe capitel, iar deasupra indică concavitatea unui focus de formă patrulateră;
6. Inscripția: Silvano / Domesti – / co sacr[u -] / m pro [sal – / ute M[arci …. ] / ……
Traducerea: Zeului Silvanus Domesticus închinare, pentru sănătatea lui Marcus…
7. Loc de descoperire: dezvelită în clădirea comandamentului (principia) castrului mare de la Tibiscum;
8. Observații și datare: este o apariție inedită în interiorul unui comandament militar ridicarea unui astfel de altar votiv, sec. II-III p.Chr.;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: (fni);
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994; UEL 17562; HD 046513; EDCS-11200455

Inapoi

1. Denumirea piesei: Altar votiv;
2. Material, tehnologie: carcar, stilizat prelucrată și inscripționată (stare fragmentară din cauza friabilității pietrei);
3. Stare de conservare: precară, câmpul inscripției este aproape în întregime ros de vechime (litere greu vizibile);
4. Dimensiuni: 47 x 27 x 18 cm, h(litere) = 3 cm;
5. Descriere: partea păstrată cu capitel și bază are o profilatură clasică;
6. Inscripția: Dis Patr(iis) / … Marcel(us sive -inus)… / …L Del…[n(umeri)]? / Palm(yrenorum) Ti[b(iscensium) / [?v(otum)] s(olvit) l(ibens) m(erito)
Traducerea: Zeilor patriei, … Marcelus, militar din (unitatea) numerus de palmyreni din Tibiscum, juruința făcută a împlinit-o cu bucurie după merit.
7. Loc de descoperire: în anul 1970 a fost găsită într-una din clădirile din așezarea civilă din vecinătatea castrului mare de la Tibiscum (latura nordică);
8. Observații și datare: textul este dificil de reconstituit mulțumitor și nu oferă posibilități de datare exactă, sec. II-III p.Chr.;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 7490;
10. Bibliografie și baze de date: Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994; Ovidiu Țentea, Ex Oriente Ad Danubium. The Syrian Units on the Danube Frontier of the Roman Empire, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2012, p. 71-72; UEL 15193; HD 020602; EDCS-11200446; AE 1977, 00695

Inapoi

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down