Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

1. Denumirea piesei: Bază de statuie;
2. Material, tehnologie: marmură de Bucova, inscripția îngrijit realizată;
3. Stare de conservare: bună, doar colțul drept al inscripției este ciobit;
4. Dimensiuni: 102 x 100 x 20 cm, h(litere) = 5 – 5,5 cm;
5. Descriere: piesa reprezintă doar partea frontală inscripționată a monumentului, chenarului patrulater a fost ras la refolosirea pietrei ca material de construcție în epoca modernă;
6. Inscripția: Q(uinto) Marcio Turb[oni] / Frontoni Publicio / Severo praef(ecto) praet(orio) / Imp(eratoris) caes(aris) Aelii Traiani / Hadriani aug(usti) p(ater) p(atriae) / colon(ia) Ulp(ia) Traian(a) Aug(usta) / Dacica Sarmizegetus(a)
Traducerea literară: Lui Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus prefect al pretoriului (commandant al gărzii de corp) al împăratului cezar Aelius Traianus Hadrianus augustul, părintele patriei Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa (îi pune acest monument).
7. Loc de descoperire: cu siguranță provine din Colonia Sarmizegetusa și nu de la Tibiscum cum sugerau autorii IDR-ului;
8. Observații cronologice, analogii: celebrul personaj de rang equestru (pomenit și în cronica oficială Historia Augusta) este trimis în Dacia, la începutul domniei împăratului Hadrianus, în fruntea unei vexilații de luptă pentru a restabili situația în provincie în urma răscoalei declanșate datorită morții împăratului Traianus, anii 117-118. Inscripția onorifică este pusă de conducerea principalului centru urban al provinciei Dacia, colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa drept mulțumire salvatorului ei și datează din anii 118-120 p.Chr.;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 6341;
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Ioan Piso, Fasti prov. Daciae (I), Ed. Rudolf Habelt, Bonn, 1993, p. 30-33; UEL 15197; HD 046495; EDCS-26600746

Inapoi

1. Denumirea piesei: Bază de statuie;
2. Material, tehnologie: marmură de Bucova, inscripția îngrijit realizată;
3. Stare de conservare: foarte bună, zona capitelului lipsește;
4. Dimensiuni: 112 x 70 x 22 cm, h(litere) = 2,5 – 4 cm;
5. Descriere: piesa reprezintă doar partea frontală inscripționată a monumentului, mulurile chenarului patrulater sunt simple și simetric realizate;
6. Inscripția: Q(uinto) Axio Q(uinti) F(ilio) Pal(atina tribu) A[elian(o)] / eq(uiti) r(omano) Laurenti Lavin[ati] / curatori ad popul(um) [vi(arum)] / Traianae et Aureliae [et] / Aeclanensis proc(uratori) ad alim(enta) / per Apuliam Calabriam Lu – / caniam et Bruttios proc(uratori) / rat(ionis) priv(atae) prov(inciae) Maur(etaniae) Caes(ariensis) / item per Belgicam et duas / Germanias proc(uratori) prov(inciae) / Dac(iae) Apul(ensis) bis vice praesidis / ordo col(oniae) Sarmiz(egetusae) / metropol(is) patrono
Traducerea literară: Lui Quintus Axius Aelianus, fiul lui Quintus, din tribul Palatina, cavaler roman, Laurens Lavinas, comisar pentru popor al drumurilor imperiale Traiana și Aurelia și Aeclanensis, procurator pentru alimente în Apulia, Calabria, Lucania și Brutium, procurator al averii private în provincia Mauretania Caesarensis, asemenea în Belgica și în cele două Germanii procurator al provinciei Dacia Apulensis, locțiitor al guvernatorului pentru a doua oară, consiliul decurionilor al Coloniei Sarmizegetusa Metropolis patronului său (a pus acest monument).
7. Loc de descoperire: foarte probabil forul Coloniei Sarmizegetusa;
8. Observații cronologice, analogii: acest procurator este pomenit de mai multe inscripții din Dacia și Mauretania și cronologic mandatul lui la nordul Dunării se încadrează în anii 235/6 – 238 p.Chr.;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 6340;
10. Bibliografie selective și baze de date: Ioan Piso, Fasti prov. Daciae (II), Ed. Rudolf Habelt, Bonn, 2013, p. 227-235. UEL 15190; HD 046355; ILS 1371

Inapoi

1. Denumirea piesei: Bază de statuie;
2. Material, tehnologie: marmură de Bucova, inscripția îngrijit realizată;
3. Stare de conservare: foarte bună, o singură fisură veche și adâncă pe centrul monumentului amenință integritatea piesei;
4. Dimensiuni: 50 x 46 x 35 cm, h(litere) = 5 cm;
5. Descriere: piesa reprezintă doar partea frontală inscripționată a monumentului, mulurile chenarului patrulater sunt simple și simetric realizate;
6. Inscripția: M(arco) Cl(audio) Ti(beri) Filio Quirin(a tribu) / Frontoni Co(n)s(uli) leg(ato) aug(usti) / pr(o)pr(aetore) trium Dac(iarum) et Moes(iae) Sup(erioris) / comoti divi Veri aug(usti) donat(o) / d(onis) milit(aribus) bello Armen(iaco) et Parth(ico) ab / imp(eratore) Antonin(o) aug(usto) et a divo Vero augus(to) / coron(a) mural(i) item vallar(i) item classic(a) / item aurea item hast(is) puris IIII item vexill(o) / curator(i) oper(um) locorumq(ue) public(orum) leg(ato) leg(ionis) I Min(erviae) / leg(ato) leg(ionis) XI Cl(audiae) praetori aedili curuli abactis / senatus quaestori urbano decemviro stlitibus iudicandis / col(onia) Ulp(ia) Traian(a) Aug(usta) Dac(ica) / Sarmiz(egetusa) patrono / fortissim(o) duci amplissim(o) / praesidi
Traducerea literară: Lui Marcus Claudius fiul lui Tiberius, din tribul Quirina, Fronto, consul, legat imperial al celor trei Dacii și al Moesiei Superior, comes al fericitului împărat Verus, trecut în rândul divilor, răsplătit cu dona militaria în râzboiul cu armenii și în războiul cu parții de către împăratul Antoninus (Marcus Aurelius) augustul și de divinul Verus augustul cu corona muralis și vallaris și classica și aurea și cu hastae purae IIII și cu vexillum, curator al lucrărilor publice, comandant al legiunii I Minervia, commandant al legiunii XI Claudia, pretor, edil senatorial, cvestor urban, decemvir care analizează cererile de cetățenie, Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa patronului său, puternicului comandant de oștiri, marelui guvernator (al provinciei – îi pune acest monument).
7. Loc de descoperire: forul Coloniei Sarmizegetusa;
8. Observații cronologice, analogii: celebrul guvernator al Daciei din epoca de început a războaielor marcomanice mai are o inscripție la Roma foarte similară cu aceasta (CIL VI 1377) și se încadrează în anii 168 – 170 p.Chr.;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: (fni)
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Ioan Piso, Fasti prov. Daciae (I), Ed. Rudolf Habelt, Bonn, 1993, p. 94-102; ILS 1097; UEL 15191; HD 46370

Inapoi

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down