Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

1. Denumirea piesei: Bază de statuie imperială;
2. Material, tehnologie: gresie calcaroasă, inscripția îngrijit realizată;
3. Stare de conservare: stare fragmentară (s-a păstrat doar rândurile de început), suprafața câmpului inscripționat tocită datorită vechimii;
4. Dimensiuni: 80 x 57 x 25 cm, h(litere) = 5,5 – 6 cm;
5. Descriere: piesa reprezintă doar câmpul inscripției și o porțiune din capitelul monumentului, pe latura dreaptă a pietrei se vede un ornament în forma unui mâner de vas. Literele artistic realizate, textul prezintă multe ligaturi, dar și frunzulițe ca semne despărțitoare între cuvinte;
6. Inscripția: Imp(eratori) caes(ari) div[i] / Hadr(iani) fil(io) div(i) [Tra -] / ia(ni) nep(oti) divi Ner[vae] / pronep(oti) T(ito) Aelio / Hadr(iano) Antonin(o) / aug(usto) pio pont(ifici) / max(imo) trib(uniciae) pot(estatis) / XX[III co(n)s(uli) IIII ….] / …
Traducere literară: Împăratului cezar fiu al divinului Hadrianus, nepot al divinului Traianus, strănepot al divinului Nerva, Titus Aelius Hadrianus Antoninus augustul, Pius, mare pontif, aclamat de armată pe câmpul de luptă ca învingător de două ori, cu puterea tribuniciană a douăzecișitreia oară, consul a patra oară, ….
7. Loc de descoperire: scoasă la lumină în anul 1857, în ruinele castrului de la Mehadia (fără context clar);
8. Observații cronologice, analogii: inscripția a fost pusă cu siguranță de garnizoana castrului de la Mehadia, databilă în ultimii ani de domnie a împăratului Antoninus Pius (dacă completarea din ultimul rând este corectă, atunci anul ridicării monumentului este 160 p.Chr.).
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 6347;
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Doina Benea, Edificiul de cult roman de la Praetorium (Mehadia), Ed. Excelsior Art, Timișoara, 2008; Călin Timoc, Beiträge zur Geschichte der cohors III Delmatarum ∞ equitata im Römischen Dakien, în Thracia (In honorem annorum LXX Alexandri Fol), XV, 2003, p. 279 – 280; UEL 17560; HD 0463999; EDCS-26600772

Inapoi

1. Denumirea piesei: Bază statuie funerară;
2. Material, tehnologie: piatră calcaroasă, clasic sculptată cu inscripția frumos incizată;
3. Stare de conservare: foarte bună,
4. Dimensiuni: 150 x 62 x 42 cm, h(litere) = 7 cm;
5. Descriere: monumentul este sobru realizat după canoane clasice, capitelul ornamentat are pe fronton o rozetă centrală, iar la colțuri acrotere și palmete ce se repetă și pe fețele laterale;
6. Inscripția: D(is) M(anibus) / Ael(ius) Corneli – / us vet(eranus) vix(it) / an(nis) LXXX / Ael(ia) Primiti – / va coniugi / b(ene) m(erenti) p(osuit)
Traducerea literară: Zeilor Mani, Aelius Cornelius veteran a trait ani 80 Aelia Primitiva soțului (său) vrednic a pus (monumentul).
7. Loc de descoperire: castrul roman de la Mehadia (în săpăturile arheologice din anul 1942), refolosită pentru plombarea zidului de incintă în epoca romană târzie;
8. Observații, analogii: I.I. Russu consider că defunctul este veteran fost soldat din cohorta a III-a de dalmatini care a staționat la Mehadia, inscripția poate fi datată după forma de redare a numelor în secolul al III-lea, după 212 p.Chr., anul Constituției Antoniniana;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 6345;
10. Bibliografie selectivă și baze de date: I. I. Russu, Inscripții romane din Praetorium (Mehadia), în Banatica nr. 2 / 1973, p. 106 – 108 (fig. 3); Rada Varga, The peregrini of Roman Dacia (106-212), Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2014, p. 44-45; URL 15036; HD 011444; EDCS-11200401

Inapoi

1. Denumirea piesei: Bază de statuie imperială;
2. Material, tehnologie: calcar cochilic, sculptată cu inscripția incizată prezintă multe ligaturi;
3. Stare de conservare: precară, suprafața fragmentară a fost afectată de lucrările de restaurare;
4. Dimensiuni: 135 x 59 x 22 cm, h(litere) = 5 cm;
5. Descriere: epigrafa este o realizare modestă din punct de vedere sculptural, inclusiv piatra din care este făcută este moale și improprie pentru acest tip de monument;
6. Inscripția: Imp(eratori) Caes(ari) P(ublio) Lici(nio) / Gal(l)ieno P(io) F(elici) Aug(usto) / pont(ifici) max(imo) tr(ibuniciae) po[t(estatis)] / cons(uli) III procons(uli) / coh(ors) III Delmatarum / Valerian(a) Gal(l)ie / nae (miliaria) eqq(uitata) c(ivium) R(omanorum) p(ia) f(idelis) / devota numini / maiestatique eius
Traducerea literară: Împăratului Caesar Publius Licinius Gallienus piosul fericitulnorocos August, preot suprem, cu puterea tribuniciană, consul a treia oară, proconsul, cohorta a III-a de dalmatini, cu epitetele Valeriana Galliena, alcătuită din 1000 de soldați, având și efective de cavalerie, din cetățeni romani, cea pioasă și credincioasă, devotată puterii divine și a maiestaților lor (a ridicat monumentul).
7. Loc de descoperire: în ruinele castrul roman de la Mehadia;
8. Observații, analogii și datare: face parte din ultimul orizont de inscripții pentru Dacia, datarea monumentului în anii 257-260, prezintă greșeli de scriere;
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 6355;
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Peter Hügel, Ultimele decenii ale stăpânirii romane în Dacia, Ed. Nerea Mia, Cluj-Napoca, 2004; UEL 15189; HD 044786; EDCS-26600773

Inapoi

1. Denumirea piesei: Stelă funerară;
2. Material, tehnologie: conglomerat calcaros, sculptată cu inscripția neglijent incizată, cu litere rudimentar redate;
3. Stare de conservare: bună,
4. Dimensiuni: 145 x 72 x 20 cm, h(litere) = 4,8 – 5 cm;
5. Descriere: stela funerară prezintă în registrul superior o rozetă încadrată de o coroană de frunze legată cu două panglici;
6. Inscripția: D(is) M(anibus) / Ulp(ius) Vitalio / vix(it) an(nis) XVI[I ?] / Fab(ius) Hatius / an(norum) L … X / Valentina / tit(u)l(um) ? fecet
Traducerea literară: Zeilor Mani, Ulpius Vitalio a trăit ani 16, Fabius Hatius ani 50 (și ceva ?), Valentina a făcut inscripția (monumentul)
7. Loc de descoperire: castrul roman de la Mehadia, refolosită pentru blocarea porții nordice;
8. Observații, analogii, datare: remarcabilă utilizarea cuvântului fecet (des întâlnit în latina populară), sec. III p.Chr.
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara, nr.inv: IV 6364
10. Bibliografie selectivă și baze de date: I. I. Russu, Inscripții romane din Praetorium (Mehadia), în Banatica nr. 2 / 1973, p. 110-111 (fig. 5). UEL 14970; HD 011450; EDCS-11200404

Inapoi

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down