Toate postările în: Sectia de Istorie

Colecția Numismatică

Încă de la începuturile sale (anul 1872), Muzeul Banatului din Timişoara a deţinut şi o colecţie numismatică, ce a sporit de la an la an prin donaţii, achiziţii şi descoperiri arheologice întâmplătoare. Această colecţie a fost expusă pentru prima oară în anul 1877. Fondul numismatic existent în muzeu s-a îmbogăţit prin achiziţionarea în anul 1895 a valoroasei colecţii numismatice a lui Ormós Zsigmond (fondatorul muzeului timişorean), ce însuma 9.424 de monede şi medalii din aur, argint şi bronz. Muzeul Banatului devenea astfel primul dintre muzeele regionale ale vremii în ceea ce priveşte valoarea colecţiei numismatice. În anul 1916 această colecţie ajunsese la 30.266 de piese, dar a suferit mari pierderi la sfârşitul primului şi celui de-al doilea război mondial. De-a lungul timpului, în colecţia numismatică a Muzeului Banatului au mai intrat şi alte colecţii numismatice importante: Pongrácz I. (1903-1904); F. Ferch (1937); G. Gergely (1958); E. Pâslaru (1981, 1987); L. Megyesi (1987). În prezent, colecţia numismatică a Muzeului Banatului din Timişoara numără 39.614 piese, fiind formată din trei colecţii: Piese din aur; Monede şi Medalii. …

Colecția de Fotografii

La 7 ianuarie 1839 invenţia lui Daguerre, care-i poartă numele, era prezentată publicului la Academia de Ştiinţe din Paris, marcând astfel naşterea fotografiei la nivel mondial. Câteva luni mai târziu, presa locală de limbă germană din Timişoara consemna deja prezenţa unor astfel de dagherotipişti pe teritoriul oraşului, marcând astfel începutul unei lungi şi intense activităţi fotografice în Banat. Colecţia de fotografii şi clişee pe sticlă a Muzeului Banatului din Timişoara este una dintre cele mai complexe colecţii păstrate de instituţiile muzeale din ţară, cu o acoperire ce se întinde pe trei secole şi care include mai multe tipuri şi procedee, începând cu cel amintit. Cele mai timpurii imagini fotografice păstrate datează după anul 1840, printre ele numărându-se şi un frumos dagherotip cu intervenţie de culoare (datat 1847), reprezentând un portret şi totodată una dintre cele mai vechi imagini fotografice cunoscute din ţara noastră. Începând cu a doua jumătate a sec. al XIX-lea se utilizau imaginile produse în negative pe plăcuţe de sticlă şi imprimate pozitiv pe hârtie cu albumină, descoperită după 1850. Muzeul Banatului posedă …

Colecția de Arme

Începuturile colecţiei de armament din cadrul Muzeului Banatului din Timişoara sunt strâns legate de primii ani de existenţă ai Societăţii de Istorie şi Arheologie din Timişoara, societate înfiinţată în anul 1872 la iniţiativa elitei cultural-ştiinţifice bănăţene. Colecţia istorică de arme a muzeului timişorean cuprinde astăzi câteva sute de piese, cea mai mare parte a obiectelor provenind din vechea colecţie a muzeului (perioada 1872-1914), unde au ajuns în urma unor donaţii, achiziţii, descoperiri arheologice sau în urma schimbului de obiecte, practică existentă în primii ani ai Societăţii. Colecţia de arme albe, mai numeroasă şi spectaculoasă decât cea a armelor de foc, se încadrează cronologic între sec. al X-lea şi anii celui de-al Doilea Război Mondial, cuprinzând întreaga gamă de arme: militare, civile, de paradă, pentru vânătoare, scrimă etc. Colecţia armelor de foc acoperă temporal perioada de timp cuprinsă între sec. al XVI-lea şi Primul Război Mondial. Armele de foc din patrimoniul Muzeului Banatului sunt de mai multe tipuri: militare, civile, de vânătoare, pentru tir etc. Referitor la spaţiul de origine al armelor din colecţie, marea majoritate …

Secția de Istorie

Muzeul de Istorie a fost constituit pe lângă Societatea de Istorie și Arheologie (datată în 1872). De-a lungul anilor a funcționat în diferite sedii, din anul 1947 aflându-se în Castelul Huniazilor. Parimoniul său este reprezentativ pentru provincia istorică cunoscută sub numele de Banatul Timișean, acoperind întreaga perioada de timp din preistorie și până în prezent. Principalele sale colecții sunt structurate pe domeniile: arheologie numismatică memorialistică cartografie carte veche românească și străină geme și camee istorie.