Toate postările în: Analele Banatului

2004-2005 – Analele Banatului XII-XIII

Articol Pagina REMEMBER FLORIN MEDELET I Lista selectiva a lucrarilor stiinţifice publicate III Activitatea expozitionala în cadrul Muzeului Banatului VI ARHEOLOGIE SI ISTORIE VECHE SVEND HANSEN, Figurinele neolitice din sudul Bazinului Carpatic Neolithische Figuralplastik im Südlichen Karpatenbecken 25 WOLFRAM SCHIER, FLORIN DRASOVEAN, Masca rituala descoperita în tellul neolitic de la Uivar (jud. Timis)Die Gesichttonmaske In Uivar Entdeckt 41 FLORENTINA MARTIS, OCTAVIAN POPESCU, Studiu tipologic al inventarului litic cioplit şi slefuit de la Sânandrei, nivelul IV, 2004Typological Study of the Chipped and Polished Lithics from Sânandrei (Timis County). 1994 Campaign – Level IV 57 JOHN M. O’SHEA, ALEX W. BARKER, SARAH SHERWOOD, ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, New Archaeological Investigations at Pecica-Santul Mareî Noi cercetari arheologice la Pecica-Santul Mare 81 ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, Materiale apartinând culturii Cruceni-Belegiš descoperite în hotarul localitatii Dragsina (jud. Timis)Materials belonging to the Culture Cruceni-Belegiš discovered in the Boundaries of the Locality of Dragsina (Timiş County) 111 GEORGETA EL SUSI, Animal Exploitation during the Bronze Age in Sw Romania with a Special Referring to Ostrovul Corbului (Mehedinti County)Exploatarea animalelor în epoca bronzului în sud-vestul României cu referire speciala la Ostrovul Corbului 127 SORIN …

2006 – Analele Banatului XIV

Articol Pagina BOGDAN BRUKNER (1931 – 2006) I LÁSZLO BARTOSIEWICZ, VASILE BORONEANŢ, CLIVE BONSALL, SUE STALLIBRASS, Size Ranges of Prehistoric Cattle and Pig at Schela Cladovei (Iron Gates Region, România) 23 IVAN GATSOV, Systems of Raw Material Procurement and Supply in Upper and Eastern Thrace and South Marmara Region – VII and VI Mill BC 43 DRAGANA ANTONOVIĆ, On Importance of Study of the Neolithic Ground Stone Industry in the Territory of Southeast Europe 53 MICHELA SPATARO, Pottery Typology versus Technological Choices: An Early Neolithic Case Study from Banat (România) 63 JÁNOS MAKKAY, Representation of Dance in the Figural Art of the Early Neolithic KörösCulture 79 BOBAN TRIPKOVIĆ, Marine Goods in European Prehistory: A New Shell in Old Collection 89 GHEORGHE CORNELIU LAZAROVICI, MAGDA CORNELIA LAZAROVICI, A Home Altar at Gura Baciului 103 DIMITRIOS GRAMMENOS, Conclusions from the Rescue Excavations at the Neolithic Settlement of Stavroupoli, Thessaloniki 113 FLORIN BRAŞOVEAN, Burials in the Area of the Foeni Culture Group 129 NÁNDOR KALICZ, Die bedeutung der schwarzen Gefäßbemalung der Lengyeé-kultur aus Aszód (kom. pes, ungarn) 135 ALEXANDRA COMŞA, The interrelations between burial …

2007 – Analele Banatului XV

Articol Pagina Vasile Râmneanţu, Omagiu Profesorului Nicolae Bocşan la împlinirea vârstei de 60 de ani ARHEOLOGIE SI ISTORIE VECHE FLORIN DRAŞOVEAN, The neolithic tells from Parţa and Uivar (South-west România). Similarities and diferences of the organization of the social space. 19 GEORGETA EL SUSI, Raport preliminar asupra resturilor faunistice de la Deta-Dudărie. Campania 2005. Preliminaiy report of the faunal remains from Deta-Dudărie. The 2005 campaign 33 DOINA BENEA, Cu privire la administrarea salinelor din Dacia Romană über die Verwaltung der Salzgruben aus römischen Dakien 41 RAOUL M. ŞEPTILICI, Două interesante monete descoperite în Banat Deux interessantes pieces de monnaie découvertent dans le Banat. 47 LIANA OŢA, Sarmaţii din Muntenia şi Imperiul Roman Die Sarmaten aus Muntenien und Römischen Reich 51 ANA VOLOŞCIUC, Scrierea cursivă în Dacia romană Italic writing in Roman Dacia 57 ALEXANDRU FLUTUR, Un gladius din castrul Bersobis A gladius from the Fortress at Bersobis 69 ALEXANDRU FLUTUR, LIANA FLUTUR, O pensetă chirurgicală şi un bronz din castrul Bersobis A Surgical Pincette and a Bronze from the Fortress at Bersobis 75 CĂLIN TIMOC, Barăcile soldaţilor romani de la Tibiscum über die Soldatenbaracken der …

2008 – Analele Banatului XVI

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE Articol Pagina ION C. BĂLTEAN, MIHAI GLIGOR, CĂLIN G. TĂMAŞ, EMANOIL SĂSĂRAN, Industria litică cioplită a grupului Foeni de la Alba Iulia – Lumea Nouă. Comportament tehnic, morfologie, preferinţe. Chipped Stone Industry From Foeni Cultural Group at Alba Iulia-Lumea Nouă. Tehnical Behaviour, Morphology, Preferences. 9 MILOŠ SPASIĆ, Horizontal and vertical communication axis in the Middle and Late Eneolithic. 31 VICTOR SAVA, Situri ale finalului epocii cuprului din Câmpia de Vest. Final Copper Age Sites From the Western Romanian Plain. 45 FLORIN GOGâLTAN, Fortificaţiile tell-urilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic. O privire generală. Fortified Bronze Age Tell Settlements in the Carpathian Basin. A General Overview 81 RADU ARDEVAN, Cu privire la o gemă din colecţia Brukenthal. Concernant une intaille de la collection Brukenthal 101 LIGIA RUSCU, ALEXANDRU FLUTUR, Eine griechische Inschrift auf einem Gefäss von Berzovia. 107 CĂLIN TIMOC, ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, Câteva date despre ceramica descoperită la Foeni – Selişte (jud. Timiş). Ceramics from Foeni – Selişte. 113 ISTORIE MEDIE LIGIA BOLDEA, Nobili şi cnezi bănăţeni – noi reflecţii asupra unor mutaţii sociale (1350-1450). Nobles et knezes banatiens – des …

2009 – Analele Banatului XVII

articol Pagina Eulogy , Aes Aeterna – In Honorem Tudor Soroceanu 7 Bibliografia Selectiva a lucrărilor Publicate de Tudor Soroceanu list of the main publications Tudor Sororoceanu 11 BOGDAN ATHANASSOV, RAIKO KRAUß, VLADIMIR SLAVČEV , A bronze sword Aegean-Anatolian type from the Museum of Varna, Bulgaria 17 ADRIAN BĂLĂŞESCU, LAURA DIETRICH , Observaţii privind utilizarea omoplaţilor crestaţi din cultura Noua, pe baza materialului de la Rotbav, jud.Brasov. Some remarks on the possible uses of the notched shoulder blades of the Noua culture due to the finds from Rotbav, Braşov County 33 BOTOND REZI , Depozitul de bronzuri de la Cetatea de Baltă (Jud. Alba). The Bronze Hoard from Cetatea de Baltă (Alba County) 47 HORIA Ciugudean , comments on the chronology of the fortified settlement of Teleac 67 BARBARA DAMMERS , habitus style, resistance: the interpretation  of variability in spätneolitischenkeramik of Uivar 89 OLIVER DIETRICH , A small bronze hoard from the settlement of Rotbav, “La Pârâuţ” and Some Thoughts on the occurrence Cypriot loop needles in the Noua culture. A small deposit of Bronzes from …

2010 – Analele Banatului XVIII

Articol Pagina ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, SORIN TINCU, Verbicioara Discoveries in Hunedoara 11 VICTOR SAVA, MARIUS ARDELEANU, Observaţii asupra unei achiziţii a Complexului Muzeal Arad Observations Concerning an Acqusition of the Arad Museum 23 DUMITRU PROTASE, Castrul legiunii IIII Flavia de la Berzovia. Săpăturile arheologice din anii 1965–1968 Das Lager der Legion IV Flavia von Berzovia. Die Ausgrabungen der Jahre 1965–1968 33 ALEXANDRU FLUTUR, Cărămizile ştampilate ale legiunii XIII Gemina de la Cenad şi Sânnicolau Mare Stamped Bricks of Legio XIII Gemina at Cenad and Sânnicolau Mare 63 RAOUL ŞEPTILICI, Monete barbarizate de secolul al IV-lea din bronz din Banat în descoperiri izolate Fourth Century Bronze Barbarous coins from Banat (Isolated Finds) 69 VASILE-BOGDAN DOMOCOŞ, Bijuterii monetare la barbarii dintre Dacia şi Pannonia Coin Jewelry at the Barbarians Between Dacia and Pannonia 77 CORIOLAN HORAŢIU OPREANU, Medalionul cu măşti din tezaurul de la Şimleul Silvaniei (Szilágysomlyó). Precizări iconografice şi influenţe culturale The “Masks” Medallion from the Hoard at Şimleul Silvaniei (Szilágysomlyó). Iconography and Cultural Influences 81 ISTORIE MEDIE DANIELA TĂNASE, Despre artizanii metalelor în izvoare scrise din …

2011 – Analele Banatului S.N. XIX

AUTORI ARTICOLE PAGINA LIGIA BOLDEA > download PDF Istoricului Costin Fenesan, omagiu la implinirea varstei de 65 de ani 9 WOLFRAM SCHIER > download PDF Activitatea edilitara ca reflectare a cunostiintelor – complexe monumentale de santuri circulare (Kreisgrabenanlagen) din mileniul al V-lea i. Chr. din Europa Centrala Construction as an Embodiment of Knowledge – Monumental Circular Ditch Complexes (Kreisgrabenanlagen) in Central Europe in the 5th Millennium BC 21 MONICA MARGARIT, DRAGOMIR NICOLAE POPOVICI > download PDF Productia si functia varfurilor barbelate din asezarea Gumelnita de la Harsova (jud. Constanta) Production and Function of Barbed Points from the Gumelnita Tell of Harsova (Constanta County) 43 33 MIHAI GLIGOR > download PDF Relatia om-caine in preistorie: resturi scheletice umane si de canide. Practici mortuare, dovezi arheologice si posibile semnificatii Human – Dog Relationship in Prehistory: Human and Canids Bone Remains. Mortuary Practices, Archaeological Evidence and Possible Interpretations 51 JOHN O’SHEA, ALEX BARKER, LAURA MOTTA, ALEXANDRU SZENTMIKLOSI > download PDF Cercetari arheologice la Pecica – Santul Mare 2006-2009 Archaeological Investigations at Pecica – Santul Mare 2006-2009 74 67 …

2012 – Analele Banatului S.N. XX

AUTORI ARTICOLE PAGINA DRASOVEAN FLORIN > download PDF Analele Banatului, Arheologie-Istorie, Serie Noua, la ceas aniversar 9 DUDAS VASILE > download PDF Traian Vuia – reprezentant de frunte al aviatiei mondiale 13 CHICIDEANU ION MOTZOI, CHICIDEANU MONICA SANDOR > download PDF O bratara din bronz descoperita la Plosca (jud. Dolj) A Bronze Bracelet Discoverd at Plosca (Dolj County) 17 CHICIDEANU MONICA SANDOR > download PDF O reprezentare miniaturala de incaltaminte descoperita la plosca-Cabana de metal, jud. Dolj A Miniatural Shoe Reprsentation, Discovered at Plosca-Cabana de Metal, Dolj County 23 SARBU VALERIU > download PDF The Greek-Illyrian Helmet with human representations (VI-V th centuries B. C.) from Gavojdia, Timis county Le casque greco-illyrien a representations figuratives (VIe – Ve siecles av. J.C.) de Gavojdia, dep. de Timis 33 RUSTOIU AUREL > download PDF The ceramic human head from Deta (Timis County). About the La Tene vessels with anthropomorphic decoration from the Carpathian Basin 57 ARDEVAN RADU, ZAGREAN RADU > download PDF A Roman Inscription from Jebucu Eine romische Inschrift von Jebucu (Salaj Kreis) 73 DEAC DAN …

Despre Analele Banatului

INFORMAŢII GENERALE GENERAL INFORMATION Analele Banatului – serie nouă, continuă publicaţiile anterioare ale Muzeului Banatului, Timişoara: Történelmi és Régészeti Értesítő (1872-1918) Gemina (1923) Analele Banatului (1928-1931) Tibiscus (1971-1979) Articolele publicate urmăresc în principal teme de arheologie, istorie şi muzeologie, referitoare îndeosebi la Banat, dar şi la istoria României sau universală (incluzând Banatul). Structura anuarului:  -Arheologie şi istorie veche -Istorie medie, modernă şi contemporană -Istoria culturii, Muzeologie, Istoriografie, Cataloage, Varia Frecvenţa de apariţie:  anual ISSN: 1221-678X Editura: MEGA, Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr.3 Vigneta copertii: Wiliam Vastag Colegiul de redacţie:  Claudiu ILAȘ, director al Muzeului Banatului, Timişoara Prof. univ. dr. Florin DRAŞOVEAN, Cercetător Ştiinţific, Muzeul Banatului, redactor şef. drd. Zsuzsanna KOPECZNY, Muzeul Banatului, secretar de redacţie Prof. dr. Radu ARDEVAN, Lector dr. Ligia BOLDEA, dr. Nicoleta DEMIAN, dr. Dragoș DIACONESCU, Prof. dr. Joseph MARAN (Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg), Zoran MARCOV, Conf. dr. Vasile RĂMNEANȚU, Prof. dr. John Michael O’SHEA (Michigan University,    SUA), Prof.dr. Wolfram SCHIER (Freie Universität Berlin, Germania), dr. Cosmin SUCIU,membri. Structura anuarului: I (1981) II (1993) III (1994)IV(1995) – Arheologie şi Istorie V (1997) VI (1998) Manuscrisele redactate conform normelor de publicare ataşate mai jos vor fi trimise la redacţie în format electronic pe suport …