Toate postările în: Administrativ

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante

Actualizare 22.11.2018 PDF Rezultate Finale Actualizare 16.11.2018 PDF Rezultate Proba Interviu Actualizare 14.11.2018 PDF Rezultate Proba Scrisa Actualizare 7.11.2018 PDF Rezultate Selectie Dosare Actualizare 11.10.2018 Document Anunt Muzeul Nalional al Banatului, in perioada 14.11-19.11.2018, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante din cadrul Sectiei Stiinlele Naturii si Compartimentului de Arte Vizuale, dupa cum urmeaza: – 1 post supraveghetor muzeu – studii medii – Comp. Arte Vizuale (poz.24 din Statul de functii); – 1 post supraveghetor muzeu – studii medii – Sc. Stiinfele Naturii (poz.54 din Statul de functii).

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante

Actualizare 27.06.2018 Rezultate Muzeograf IA Rezultate Supraveghetor Document Anunt ANUNŢ Muzeul Naţional al Banatului, în perioada 11.06-14.06.2018, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul Compartimentului de Arte Vizuale, după cum urmează: – muzeograf, gr.prof.IA – studii superioare, – supraveghetor muzeu – studii medii. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS: A.Condiţii generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulament-cadru) la H.G. nr.286/2011 modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014 : a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sanătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestează pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnat/condamnată definitiv …

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante

Update: 07.08.2017 Rezultate Finale: Muzeograf, gr. prof. debutant – Sectia Stiintele Naturii Nr. crt. Nume si prenume candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Rezultat concurs 1 Pirnea Roxana Mihaela 91 94,66 92,83 Admis 2 Popa Stefan 89 95,33 92,16 Admis Descarca rezultatele (fisier .JPG) Rezultate: Muzeograf, gr. prof. debutant – Biroul Relatii cu Publicul si Organizare Expozitii Nr. crt. Nume si prenume candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Rezultat concurs 1 Ahmed Corina-Vasilica 72,50 77,33 74,91 Respins 2 Guillin Natalia-Luminita 42,66 0 0 Respins 3 Marcu Dorina 70,66 52,66 61,66 Respins 4 Patrau Celicia 90,16 81,33 85,74 Admis 5 Sabu Stefan Nicolae 44,66 0 0 Respins 6 Saminta Monica-Adina 0 0 0 Respins Descarca rezultatele (fisier .JPG) Rezultate: Muzeograf, gr. prof. I – Biroul Relatii cu Publicul si Organizare Expozitii Nr. crt. Nume si prenume candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Rezultat concurs 1 Cristea Stefania-Cornelia 56,16 53,66 54,91 Respins 2 Kohn Oana Ilana Florina 79,66 67,33 73,49 Admis Descarca rezultatele (fisier .JPG) Rezultate: Muzeograf, gr. prof. II – …

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante

Actualizare 9.12.2016 – Rezultat Final .PDF Actualizare 7.12.2016 – Rezultat Proba Scrisa .PDF Actualizare 24.11.2016 – Rezultat Selectie Dosare .PDF PDF Anunt ANUNŢ Muzeul Naţional al Banatului, în perioada 05–08.12.2016, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează: – 1 post – inginer (constructor), gr.prof.IA – studii superioare – Birou Achiziţii Publice şi Administrativ; – 2 posturi muzeograf, gr.prof. debutant – studii superioare – Secţia Ştiinţele Naturii. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS: A.Condiţii generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulament – cadru) la H.G. nr.286/2011 modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014 : are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; cunoaşte limba română scris şi vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exerciţiu; are o stare de sanătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestează pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; îndeplineşte condiţiile de studii şi, …