IDR III / 1, 137 = CIL III 1555 (CIL III 12594)

1. Denumirea piesei: Altar votiv (fragmentar);
2. Material, tehnologie: calcar cristalin, scriere elegant incizată și ordonat dispusă;
3. Stare de conservare: fragmentată, monumentul fiind refolosit în epoca modernă pentru decorarea peretelui unei case din localitatea Deta, (jud. Timiș);
4. Dimensiuni: 40 x 45 x 26 cm, h(litere) = 7 cm;
5. Descriere: altarul nu este de mari dimensiuni și nu a avut chenar. Textul conține multe abrevieri abstracte și lasă loc de discuții legat de lectura corectă a inscripției;
6. Inscripția: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / I(unoni) R(eginae) M(inervae) T(erra) M(atri) / C(aius) Kaniniu[s] / Sabinianu[s] / d(ecurio) c(oloniae) M(ursae) II vir / ……
Traducerea literară: Lui Iuppiter cel prea bun și mare, Iunonei Regina, Minervei, Terrei Mater, Caius Kaninius Sabinianus, decurion al coloniei (membru în consiliul orășenesc) Mursa, duumvir (primar al urbei) …
7. Loc de descoperire: monumentul a fost descoperit în poziție secundară, face parte din categoria „pietrelor rătăcitoare”;
8. Observații cronologice, (analogii): datarea inscripției este largă (sec. II – III p.Chr.) și textul după forma abreviată de scriere are bune analogii la Mursa (Pannonia inferior);
9. Loc de păstrare: Muzeul Național al Banatului Timișoara nr.inv: IV 6359;
10. Bibliografie selectivă și baze de date: Const. C. Petolescu, Inscripții latine din Dacia, Ed. Academiei Române, București, 2005, p. 100-101 (nr. 175); UEL 15187; HD 044778; AE 1982, 00834

Inapoi