Toate postările în: Despre Muzeu

Misiune, viziune, valori

Muzeul Național al Banatului are misiunea să cerceteze, conserve și restaureze bunurile culturale, materiale şi imateriale, din Banatul istoric, să evidențieze, accesibilizeze și disemineze informația științifică cu scopul educării şi recreerii publicului. Prin activitatea sa, Muzeul Banatului contribuie la cunoaşterea şi promovarea mărturiilor materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţii umane şi mediului înconjurător din zona de Vest a României şi din regiunile învecinate. Viziune: Muzeul Banatului se va afirma ca un muzeu de importanță națională, aducându-și contribuția la dezvoltarea și consolidarea identității locale şi regionale în context național şi internaţional, constituind, prin excelență în activitatea muzeală complexă, un reper cultural în zona de Vest. Valori: În activitatea profesională: excelenţă interdisciplinaritate asumarea standardelor etice şi profesionale munca în echipă recunoaşterea meritului personal În relaţiile cu mediul profesional şi cu publicul: transparenţă educaţie permanentă diversitate în programe și abordări accesibilitatea la patrimoniu coresponsabilitate în conservarea patrimoniului

Istoricul Muzeului

În urma constituirii în 25 iulie 1872 a Societății de Istorie și Arheologie din Banat, din initiativa lui Zsigmond Ormós s-au pus bazele Muzeului Banatului, acesta donând o mare parte a obiectelor din colecțiile personale noului muzeu. Primele obiecte de patrimoniu care au intrat în inventarul său au fost depozitate la început într-o încăpere din Palatul Episcopiei de Cenad. Obiectele muzeului au provenit din donații, descoperiri arheologice întâmplătoare și achiziții. În anul 1876, cu sprijinul prefectului comitatului Timiș, Ormós Zsigmond Societatea de Istorie și Arheologie din Banat a primit două încăperi în Casa Wellaner, pe stada Lonovics, sediu al muzeului până în perioada interbelică. Deschiderea oficială a Muzeului Banatului pentru public a avut loc în anul 1877. În această perioadă patrimoniul muzeului a sporit cu rapiditate. În anul 1879 s-a înființat o Societate muzeală aparte, care urma să se ocupe în exclusivitate de activitatea Muzeului Banatului. Această nouă societate culturală s-a unificat în anul 1884 cu Societatea de Istorie și Arhelogie, luând ființă astfel Societatea Muzeală de Istorie și Arheologie. Din anul 1887 clădirea Wellaner …