Toate postările în: Administrativ

Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior

Actualizare 16.11.2016 PDF Rezultat final Actualizare 14.11.2016 PDF Proces verbal de afisare a rezultatului selectiei dosarelor de concurs Articol original PDF Anunt PDF Bibliografie Muzeograf gr. prof IA PDF Bibliografie Economist gr. prof IA ANUNŢ Muzeul Naţional al Banatului, cu sediul în Timişoara, p-ţa Huniade, nr.1, organizează în data de 15.11.2016, ora 10,00, la sediul instituţiei examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior după cum urmează: – muzeograf, gr.prof.IA în cadrul Secţiei de Istorie; – economist, gr.prof.IA în cadrul Comp.Financiar Contabilitate şi R.U. Condiţile cumulative de participare la examen: – să aibă cel puţin 3 ani vechine în gradul profesional a funcţiei contractuale din care promovează; – să fi obţinut cel puţin calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor individuale de cel puţin 2 ori în ultimi 3 ani. Bibliografia: conform celei afişate; Dosarul de înscriere va cuprinde: – cerere de înscriere; – adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional din care promovează; – copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimi 3 ani; Data susţinerii probelor: – proba scrisă/interviul în …